O bezpieczeństwie żywnościowym. XII konferencja regionalna w ramach konsultacji publicznych zaktualizowanej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”
2023-09-26

– Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z najważniejszych globalnych wyzwań współczesnego świata. Według światowego rankingu bezpieczeństwa żywnościowego Polska znalazła się na wysokiej 22 - 25 pozycji (w zależności od roku oceny) na 113 ocenianych państw. Nasz kraj jest samowystarczalny żywnościowo. Mamy duże nadwyżki umożliwiające znaczny eksport produktów rolnych – mówi I wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wicewojewoda uczestniczył w XII konferencji regionalnej w ramach konsultacji publicznych zaktualizowanej „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”. Spotkanie odbyło się w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach.

Duży potencjał Małopolski

– Województwo małopolskie znajduje się na piątym miejscu w kraju, jesli chodzi o produkcję warzyw oraz na piątym w przypadku owoców z drzew. W Małopolsce odnotowujemy największą produkcję kapusty w Polsce. Duże znaczenie ma także produkcja buraka, ogórka i agrestu. Dysponujemy największym pogłowiem owiec w kraju. Ponadto możemy poszczycić się szerokim asortymentem znanych i cenionych produktów regionalnych i tradycyjnych. Posiadamy wystarczające zasoby w zakresie produkcji zbóż i jaj kurzych – dodaje wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wiedza i praktyka

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także członkowie Zespołu analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach WPR (Wspólna Polityka Rolna). W jego skład weszli przedstawiciele: Oddziału Rolnictwa – Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW w Krakowie, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, Urzędu Statystycznego w Krakowie, Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Oddziału Terenowego Krakowskiego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Obecni byli rolnicy z Małopolski.

Zgodnie z zaproponowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozwiązaniem konsultacje Strategii odbywają się – poza formułą online – również w formie spotkań w poszczególnych województwach i zakończą się 29 września 2023 r.

Aktualizacja Strategii

Decyzja o aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 (przyjętej w 2019 r.) została podjęta przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ze względu na istotną zmianę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym, w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, wojną w Ukrainie oraz nowymi danymi wynikającymi ze spisu rolnego. Na aktualizację SZRWRiR 2030 miało wpływ także przyjęcie w lipcu 2020 r. nowego budżetu UE, utworzenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a także przyjęcie Strategii UE takich jak: Europejski Zielony Ład i „Od pola do stołu”, jak również krajowych dokumentów strategicznych dotyczących rolnictwa, w tym „Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi”.

Źródło zdjęć: MODR

20230927Karniowice 20230927Karniowice 20230927Karniowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj