Słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z wizytą u Wojewody
2023-09-27

Idea kształcenia ustawicznego ludzi starszych rozwinęła się na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku swoje początki ma we francuskiej Tuluzie. Do Polski, a konkretnie do Warszawy, zawitał w 1976. Dziś przedstawiciele dobczyckiego UTW spotkali się z wojewodą Łukaszem Kmitą w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz odwiedzili Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Krakowie.

- Dobczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już 10 lat. Jestem pełen podziwu dla Państwa determinacji w nauce i aktualizowaniu swojej wiedzy. Dzięki temu mogą Państwo jeszcze aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym i nadążać za uciekającą wszystkim rozwijającą się techniką. Mam nadzieję, że wizyta w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie poszerzyła Państwa horyzonty. Dziękuję za spotkanie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach utworzony został jako odrębne Stowarzyszenie. Jego początki datowane są na rok 2013, kiedy to odbyło się zebranie zainteresowanych osób i powstał komitet założycielski. Po wielomiesięcznych staraniach członków komitetu, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Sąd w Krakowie, a już w listopadzie 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja.

Drzwi Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dobczycach są otwarte dla wszystkich seniorów, którzy pragną ciekawie spędzać wolny czas, poszerzać swoje horyzonty, nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę, na co nigdy nie jest za późno.

Aktualnie w Polsce działa około 250 Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W ich zajęciach uczestniczy prawie 100 tys. słuchaczy, głównie emerytów, rencistów, bez względu na wykształcenie. Uniwersytety prowadzą różne formy kształcenia ustawicznego. Organizowane są wykłady z udziałem profesorów akademickich, a także specjalistów z różnych dziedzin - np. prawników, lekarzy, psychologów, artystów oraz ciekawych" osobistości. Oprócz wykładów słuchacze mogą korzystać z zajęć w grupach zainteresowań np. sekcje malarskie, plastyczne, turystyczne, językowe i kultury fizycznej.

Więcej informacji: http://www.utw.dobczyce.pl/


20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku 20230927_Uniwersytet_III_wieku
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj