Samorządy z popegeerowskich terenów z powiatów bocheńskiego brzeskiego wielickiego i proszowickiego z niemal 26.5 mln zł wsparcia
2023-09-26

Sprawiedliwy rozwój – to fundament, na którym oparty został Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach dofinansowania udzielanego jednostkom samorządu terytorialnego opracowany został specjalny komponent wspierający tereny danych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dzięki niemu tylko do samorządów z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego trafi w tej edycji niemal 26,5 mln zł.

- Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego ma za wyznacznik podejmowanych działań wspieranie rozwoju wszystkich gmin i powiatów. Impuls, jaki przynoszą fundusze rządowe, jest nieoceniony w podejmowaniu ambitnych inwestycji lokalnych. Dobre drogi, sprawne mosty, infrastruktura służąca edukacji – to zadania, które z jednej strony podnoszą jakość funkcjonowania mieszkańców, z drugiej stanowią impuls do dalszego rozwoju – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W Urzędzie Gminy w Kłaju I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył przedstawicielom jednostek samorządowych z powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, wielickiego i proszowickiego czeki potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji szóstej. Obecni byli także małopolscy parlamentarzyści: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Urszula Rusecka oraz Tomasz Tomala – szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury.

Odpowiadając na potrzeby lokalnych społeczności
– 9 jednostek samorządu terytorialnego, 11 zadań z łącznym dofinansowaniem blisko 26,5 mln zł. Mapa inwestycji, dla których przedstawiciele gmin i powiatów odebrali dzisiaj czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie, bogata jest w zadania infrastrukturalne. Są na niej między innymi: przebudowa drogi gminnej w Woli Batorskiej, budowa chodników na drodze powiatowej w Przyborowie i Łękach, przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Przemyków i Pławowice czy budowa układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w miejscowości Brzezie powstanie sala gimnastyczna, a budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli przejdzie modernizację. Te i kolejne zadania to odpowiedź na potrzeby, jakie zgłaszali mieszkańcy. Zachęcam samorządy, by nie ustawały w aspirowaniu o środki rządowe. By nie ustawały w wytyczaniu nowych ścieżek rozwoju, które za ich pośrednictwem stają się faktem – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Ponad 26,5 mln zł

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył dzisiaj symboliczne czeki, których łączna wartość to ok. 26,5 mln zł. Zadania objęte rządowym wsparciem otrzymają dofinansowanie w wysokości od 1,1 mln zł do 5 mln zł, w tym:

• w powiecie bocheńskim:
– gmina Bochnia:
– na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 400 000 zł;
- na zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Ludowego w miejscowości Ostrów Szlachecki – 1 100 000 zł;

- gmina Drwinia: na modernizację i wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Drwini z siedzibą w Grobli – 2 000 000 zł;

• w powiecie brzeskim:
– powiat brzeski – na budowę układu komunikacyjnego do centrum bezpieczeństwa powiatu brzeskiego wraz z przebudową skrzyżowania z drogą krajową nr 94 Kraków — Rzeszów (etap II) – 4 955 860 zł;

- gmina Borzęcin:
    - na przebudowę drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin w Przyborowie polegająca na budowie chodnika  – etap II – 1 127 000 zł;
    - na przebudowę drogi powiatowej nr 1432 K Wokowice-Łęki w Łękach polegającą na budowie chodnika z kanalizacją deszczową (etap II) – 1 323 000 zł;

- gmina Szczurowa – na modernizację i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczurowa – 2 000 000 zł;

• w powiecie proszowickim:
– powiat proszowicki – na przebudowę drogi powiatowej nr 1282K Piotrowice – Sokołowice w m. Siedliska i w  m. Przemyków oraz drogi powiatowej nr 1273K w m. Pławowice – 4 000 000 zł;

- gmina Koszyce – na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko wraz z remontem drogi – 1 900 000 zł;

• w powiecie wielickim:
- gmina Kłaj – na budowę sali gimnastycznej w miejscowości Brzezie – 5 000 000 zł;

- gmina Niepołomice – na przebudowę drogi gminnej w Woli Batorskiej – 1 666 000 zł.

Siła Polskiego Ładu

Samorządy z powiatów bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego aplikowały o wsparcie także w poprzednich edycjach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łącznie do tych czterech powiatów, w ramach wcześniejszych edycji, popłynęły środki w wysokości ponad 586 mln zł.

– VI edycja Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to kolejna cegiełka w budowaniu zrównoważonego rozwoju. Kwota przekazanych środków jest imponująca. Warto wspomnieć, że wśród zadań, które wcześniej uzyskały finansowanie jest  chociażby budowa mieszkań komunalnych w gminie Drwinia (nabór III – PGR – 2 mln zł wsparcia), budowa remizy strażackiej w Szczurowej (nabór II – 5 mln zł). Dofinansowanie uzyskała także budowa głębinowego ujęcia wody w miejscowości Targowisko (nabór I – 8 mln zł). Wachlarz zadań jest szeroki i obejmuje różne aspekty –
przypomina I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Tchnąć życie w zapomniane powiaty i gminy

– W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola czy boiska sportowe, budowę wodociągów. Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy –  to jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć – chcemy życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy – mówi premier Mateusz Morawiecki.

– Samorządy w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają blisko 4,5 mld zł na 2035 inwestycji. Dzięki naszym programom dla ziem popegeerowskich wpłynie na te ziemie kilka miliardów złotych, które stworzą perspektywy rozwojowe dla regionu. Dla nas nie ma Polski A i B – chcemy, aby Polska była jedna. Niech te programy, które do tej pory zrealizowaliśmy, świadczą o tym, że poprawa jakości życia Polaków to nasz cel. Życzę samorządowcom, żeby jak najlepiej spożytkowali te i każde kolejne środki, które pojawią się w naszych gminach, dzięki naprawie finansów publicznych
– podkreśla szef rządu.

Wcześniejsze wsparcie dla samorządów popegeerowskich
Także edycja trzecia Rządowego Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych skierowana była do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Do Małopolski trafiły wówczas środki w wysokości ponad 214,3 mln zł na 90 inwestycji.

Ponad 5 mld zł i kolejne szanse
– Dotychczas Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków dały Małopolsce ponad 5 mld zł. Teraz otrzymujemy pulę prawie 209 mln zł, dzięki którym szansę realizacji zyskują kolejne inwestycji bliskie ludziom. A przypomnijmy, że czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie edycji siódmej na rozwój stref przemysłowych i edycji ósmej. Ponadto do 18 września trwał nabór w ramach edycji dziewiątej „Rozświetlamy Polskę”, w której o bezzwrotne dofinansowanie mogły się ubiegać gminy oraz związki międzygminne na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Sportowa Polska dla gminy Gdów i gminy Trzciana
Dzisiejsze spotkanie z samorządowcami było także okazją do przekazania czeków potwierdzających dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

- Tworzymy polski sport. Rządowe środki wspierają także zadania, które odpowiedzialne za nowoczesną infrastrukturę sportową. Gmina Gdów otrzymała z programu Sportowa Polska blisko 707 tys. zł na budowę dwóch budynków zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Gminie Trzciana przyznanych zostało ponad 3,6 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łąkcie Dolnej. To miejsca, gdzie swoje umiejętności rozwijać będą dzieci i młodzież. Sport to jedna z tych dziedzin, które kształtują i wychowują. Uczy wytrwałości, pokonywania własnych ograniczeń i zdobywania wyznaczonych celów. Serdecznie gratuluję obu gminom pozyskania dofinansowania na te ważne zadania – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj 20230926_Klaj
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj