„Pro patria”, czyli dla Ojczyzny. Medale dla zasłużonych
2023-09-26

II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński wręczył dziś medale „Pro patria” dwóm członkom Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się przy okazji Biegu Memoriałowego im. Gen. Bolesława Nieczui-Ostrowskiego ps. „Tysiąc”.
 
- To dla mnie honor móc wręczyć medale „Pro Patria” członkom Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Wręczone medale niech będą wyrazem wdzięczności za Państwa działalność na rzecz Polski – mówi wicewojewoda Małodziński.
 
Medal „Pro Patria”, ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 1 września 2011 r., przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Bolesław Nieczuja-Ostrowski - generał brygady, ps. „Bolko”, „Grzmot”, „Tysiąc”, „Michałowicz” - urodził się 29 września 1907 r. w Haliczu (woj. stanisławowskie). Ukończył gimnazjum humanistyczne w Przworsku. W okresie nauki należał do harcerstwa, doszedł do funkcji komendanta Hufca ZHP w Przeworsku.
 
Więcej o Generale: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-i-nagrody/nagroda-kustosz-pamieci/2005/24239,Boleslaw-Michal-Nieczuja-Ostrowski-19072008.html20230926_prozowice 20230926_prozowice 20230926_prozowice 20230926_prozowice 20230926_prozowice 20230926_prozowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj