Rozwój małych Ojczyzn. Z wizytą w powiecie chrzanowskim
2023-09-26

- Rozwój naszych małych Ojczyzn przyczynia się do rozwoju całego kraju. Dlatego tak szeroko wspieramy samorządy w realizacji planów inwestycyjnych – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita obecny podczas LXII  Sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego VI kadencji.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie podjęto dzisiaj między innymi takie zagadnienia jak rozwój Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, inwestycje czy nadanie tytułu „Zasłużona dla Powiatu Chrzanowskiego”.

Środki dla chrzanowskiego SOR-u
- W zeszłym tygodniu poznaliśmy wyniki konkursu w ramach Funduszu Medycznego na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. Wśród dofinansowanych placówek znalazł się Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który otrzyma blisko 12 mln zł. Kwota ta przyczyni się do modernizacji i doposażenia w sprzęt Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. To kolejny krok w stronę poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ziemia chrzanowska rośnie w siłę
- Tylko z komponentu Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wspierającego renowację i odbudowę zabytków powiat chrzanowski otrzymał 1 mln zł na modernizację pałacu Starzeńskich w Płazie – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Natomiast całościowo w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do powiatu chrzanowskiego trafiło łącznie ponad 38,2 mln zł.

- Środki, które zostały przyznane powiatowi chrzanowskiemu, wsparły w głównej mierze przebudowy i budowy dróg. Dzięki edycji 2021 dofinansowanie otrzymała przebudowa ul. Dąbrowskiego w Libiążu – blisko 4,8 mln zł. W edycji drugiej 2022 środki skierowane zostały na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej 1044K – ponad 28,4 mln zł. Wsparcie w wysokości prawie 4,1 mln zł otrzymała także przebudowa dwóch odcinków dróg powiatowych w gminie Alwernia – wylicza wojewoda Kmita.
 
Zadania prowadzone przez powiat chrzanowski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zaś dofinansowane kwotą ponad 2,4 mln zł.

Wspieramy chrzanowskie drogi
- Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat otrzymał prawie 6,1 mln zł. W edycji 2020 samorząd zrealizował dwa zadnia. Remont drogi powiatowej w Alwerni oraz w Chrzanowie, których łączna kwota wsparcia wynosiła blisko 2 mln zł. W 2022 roku popłynęło ponad 990 tys. zł na remont drogi powiatowej w Libiążu, a w 2023 roku niemal 1,7 mln zł na przebudowę dogi w miejscowości Babice. Konsekwentnie poprawiamy stan lokalnej infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą mieszkańcom  – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na cztery zadania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu do samorządu powiatu dotychczas popłynęło łącznie ponad 384 tys. zł. W ramach tych inwestycji wybudowane zostało przejście dla pieszych w Trzebini, a  przebudowane zostało przejście w Chrzanowie, Libiążu oraz Luszowicach.

Z kolejnego rozstrzygnięcia służącego poprawie niechronionych uczestników ruchu drogowego, które poznaliśmy w miniony piątek, do powiatu chrzanowskiego trafi prawie 856 tys. zł na rozbudowę drogi powiatowej 1029K (ul. Słowackiego) w miejscowości Trzebinia.

W tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg powiatowych i gminnych, powiat chrzanowski na realizację dwóch inwestycji w miejscowości Płaza i Brodła otrzymał też dofinansowanie wy wysokości ponad 1,1 mln zł.

Z kolei w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych użyteczności publicznej powiat chrzanowski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 643 tys. zł.

Pomagamy rozwijać skrzydła
- Rozwój młodego pokolenia jest niezwykle ważny. W edycji 2021 rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” do powiatu chrzanowskiego trafiło wsparcie w wysokości 30 tys. zł. Z kolei z programu Aktywna Tablica realizowanego w 2020 i 2021 roku na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi do terapii dla szkół przeznaczyliśmy 161 tys. zł dofinansowania oraz blisko 28 tys. zł z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 – dodaje wojewoda Kmita.

W ramach programu „Posiłek w szkole i domu” – moduł 3 na wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków popłynęło natomiast 32 tys. zł.

Z myślą o wszystkich

Podstawą polityki rządu Premiera Mateusza Morawieckiego jest zrównoważony rozwój. Polityka ta dotyczy wszystkich powiatów i gmin, bez względu na wielkość. Wspieramy samorządy w wykorzystywaniu potencjału danego terenu. Marzenia mieszkańców są bowiem wszędzie podobne. W myśl tej zasady rządowe programy wspierają inwestycje, które są odpowiedzią na lokalne potrzeby – podsumowuje wojewoda Kmita.


20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady 20230926_Chrzanow_sesja_rady
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj