Międzynarodowe forum „Bezpieczne zbiory - bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki archiwa w obliczu zagrożeń”
2023-09-26

Ochrona zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych w warunkach wojennych - doświadczenia historyczne i współczesne wyzwania, a także informacje o tym, jak chronić i ratować zbiory w świetle doświadczeń wojny w Ukrainie. To tylko niektóre tematy poruszane podczas forum „Bezpieczne zbiory - bezpieczne dziedzictwo. Muzea, biblioteki archiwa w obliczu zagrożeń", które odbywa się w Krakowie.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W forum wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Kraków to kolebka kultury w Polsce, dlatego nie dziwi fakt, że to w naszym mieście odbywa się właśnie takie forum. O tym, jak ważna jest ochrona dóbr kultury, nasz naród doskonale przekonał się podczas II wojny światowej. Wiele ze skradzionych dzieł sztuki do tej pory nie zostało odnalezionych, a niektóre dopiero niedawno wróciły do swojego domu. Musimy wiedzieć, jak chronić nasze dziedzictwo, dlatego tak ważna jest wymiana doświadczeń podczas tego forum. Dziękuję za jego organizację – mówi wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Forum potrwa trzy dni. W pierwszym dniu poruszona zostanie kwestia dotycząca ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych w warunkach wojennych. Drugiego dnia odbędzie się część warsztatowa w Muzeum Narodowym w Krakowie, Bibliotece Jagiellońskiej i w Archiwum Narodowym w Krakowie oraz konferencja w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

Trzeciego dnia odbędą się zaś warsztaty, dotyczące zasad przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji zbiorów z instytucji kultury.

Międzynarodowe forum cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników instytucji kultury w Polsce jak i poza jej granicami oraz instytucji kultury Krakowa i województwa małopolskiego.

Wydarzenie jest organizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwa Państwowe, Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, przy współudziale Międzynarodowego Centrum Kultury, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Archiwum Narodowego, Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiellońskiej, Bazyliki Mariackiej i Polskiego Komitetu Błękitnej Tarczy.

WhatsApp Image 2023-09-26 at 10.28.28WhatsApp Image 2023-09-26 at 10.28.28 WhatsApp Image 2023-09-26 at 10.28.27
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj