"Maluch+" zawita do gmin Pleśna, Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski
2023-09-25

Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dzisiaj I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał umowy w ramach programu z wójtem gminy Pleśna Józefem Knapikiem, burmistrzem gminy Ciężkowice Stanisławem Kuropatwą oraz wójtem gminy Rzepiennik Strzyżewski Markiem Karasiem.

– Zadaniem programu „Maluch+” jest zapewnienie miejsca w żłobkach i innych placówkach dla dzieci do trzeciego roku życia. Rząd Zjednoczonej Prawicy wspiera rodziców w wychowaniu dzieci m.in. tym właśnie programem, ale i sztandarowym „500+”, który już od stycznia zmieni się w „800+”. To wszystko po to, aby polskie rodziny mogły się rozwijać – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

„Maluch+” w gminie Pleśna

– Gmina Pleśna wybuduje nowy budynek, z myślą o wsparciu rodziców. Budynek o powierzchni około 490 metrów kwadratowych pozwoli na zorganizowanie 46 miejsc opieki dla dzieci do trzech lat. Zakupione zostanie wyposażenie. Powstanie także altana śmietnikowa, chodnik oraz ogrodzenie. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości blisko 1,9 mln zł, które popłynie do gminy Pleśna w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Prace na terenie nowego żłobka mają się zakończyć w czerwcu 2026 roku.

Ciężkowicki „Maluch”

Gmina Ciężkowice otrzyma środki z rządowego programu „Maluch+” w wysokości ponad 814 tys. zł. Dofinansowanie pozwoli na modernizację budynku o powierzchni 500 metrów kwadratowych.

– Dzięki środkom z programu „Maluch+” w gminie Ciężkowice powstanie żłobek z 20 miejscami opieki. Zostanie on wyposażony w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne. Co ważne, budynek zostanie przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień przyszłego roku – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Inwestycja obejmie m.in. wymianę pokrycia dachowego budynku, montaż instalacji PV, ocieplenie ścian zewnętrznych, wyminę instalacji, wykonanie sufitów czy malowanie.

„Maluch+” w gminie Rzepiennik Strzyżewski

– Gmina Rzepiennik Strzyżewski wybuduje żłobek w Rzepienniku Biskupim o powierzchni 188 metrów kwadratowych. Inwestycja ta pozwoli na zorganizowanie 20 miejsc dla maluchów poniżej trzeciego roku życia. Zakupione też zostaną wszystkie niezbędne elementy wyposażenia tego miejsca. Placówka będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 814 tys. zł, które popłynie do gminy w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Planowane jest zakończenie prac na terenie żłobka w grudniu 2024 roku.

Wsparcie na całą Małopolskę

Środki na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w ramach programu „Maluch+” 2022-2029 przyznane w ramach pierwszego naboru planuje wykorzystać w Małopolsce 79 gmin i 99 innych podmiotów na utworzenie łącznie 265 instytucji opieki (żłobków, klubów dziecięcych i instytucji dziennego opiekuna).

W ramach programu „Maluch+” 2022-2029 w Małopolsce powstanie prawie 9 tysięcy nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Kwota, jaka na ten cel zostanie przeznaczona, to 488 mln zł.

Dofinansowanie może pokryć do 100% wartości kosztów realizacji zadania polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki.

Kolejne umowy uzgadniane są z samorządami i niebawem będą podpisywane.

20230925_Umowy_Maluch_plus_Plesna 20230925_Umowy_Maluch_plus_Plesna 20230925_Umowy_Maluch_plus_Rzepiennik 20230925_Umowy_Maluch_plus_Rzepiennik 20230925_Umowy_Maluch_plus_Ciezkowice 20230925_Umowy_Maluch_plus_Ciezkowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj