Tereny Skarbu Państwa dla mieszkańców Trzebini
2023-09-25

- Stałe, konstruktywne i wielowymiarowe – takie są działania, które służą wsparciu Trzebini. Problem zapadlisk jest trudny i bezprecedensowy. Skutki rabunkowego zamknięcia kopalni „Siersza” ujawniają się teraz ze zwielokrotnioną siłą w postaci serii zapadlisk. Nie da się cofnąć czasu i zracjonalizować tamtych decyzji. Teraz możemy jedynie zwalczać ich skutki. Także pod tym kątem zdecydowałem o przekazaniu gminie Trzebini terenów Skarbu Państwa. To prawie 27 hektarów, które samorząd będzie mógł wykorzystać na swoje cele – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ostatnie działania pomocowe skierowane do mieszkańców Trzebini wojewoda Kmita omówił na briefingu prasowym, który odbył się w Trzebini – Górach Luszowskich. W spotkaniu z mediami uczestniczył też burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Podczas briefingu Łukasz Kmita przekazał na ręce burmistrza specjalne zarządzenie. Mocą tego dokumentu Wojewoda Małopolski wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz gminy Trzebinia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Trzebinia – miasto, obręb Góry Luszowskie.

- Zainicjowałem te działania, aby do zasobu samorządu Trzebini wszedł spory teren, którym gmina będzie mogła rozporządzać. To prawie 27 ha w części miasta zwanej Górami Luszowskimi (rejon ul. Stojałowskiego). Jest to duża nieruchomość złożona z 11 działek ewidencyjnych, czyli teren ze znacznym potencjałem. Wartość terenu to według operatu szacunkowego ok. 1,5 mln zł. Zdecydowałem, że gmina będzie mogła nabyć go przy 99% bonifikacie, czyli zapłaci niespełna 15 tys. zł za prawie 30 ha ziem. Wszystko po to, aby Trzebinia mogła pozyskać alternatywny teren choćby pod ogródki działkowe czy inne obiekty służące mieszkańcom – tłumaczy wojewoda Kmita.

Jak przekazał burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, działki te gmina planuje przeznaczyć na cele związane z realizacją zadań własnych, tj. zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty z zakresu: gminnych dróg, ulic, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Jednocześnie część tego terenu gmina Trzebinia rozważa wykorzystać w celu utworzenia rodzinnych ogrodów działkowych, które są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także podniesienia standardów ekologicznych otoczenia.

AH0A6023AH0A5897AH0A5950AH0A5915AH0A5974AH0A6014DJI_0684
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj