Zakończenie inauguracji roku harcerskiego 2023/2024
2023-09-24

Uroczystym apelem zakończyła się inauguracja roku harcerskiego ZHP Chorągwi Krakowskiej w Andrychowie

- Przed Wami, drodzy harcerze, kolejny rok służby. Zakończyły się wakacje, a astronomicznie nastała już jesień. Czas letnich obozów służył Wam, aby rozwijać umiejętności takie jak zaradność, decyzyjność czy samoorganizacja. Dziękuję za Waszą codzienną otwartość, by nieść pomoc innym. Swoje umiejętności i organizacje w służbie drugiemu człowiekowi udowadnialiście wielokrotnie. W nowym roku życzę sprostania wyzwaniom, które przed Wami. Czuwaj! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska jest największą w Małopolsce organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, liczącą ponad 8 tysięcy członków, zrzeszonych w 22 hufcach na terenie Małopolski. Głównym celem jej działania jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy — stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju. Swoim codziennym działaniem harcerscy wychowawcy-wolontariusze wspierają młodych ludzi poprzez proponowanie im różnorodnych form aktywności, dostosowanych do wieku i umiejętności uczestników. W ciągu roku harcerki i harcerze zdobywają sprawności na całe życie i uczą się m.in. postaw otwartości, braterstwa i służby, czego najlepszym przykładem jest natychmiastowe zaangażowanie w działania pomocowe podczas epidemii COVID-19 oraz na rzecz uchodźców z Ukrainy. Największymi wydarzeniami organizowanymi dla członków ZHP Chorągwi Krakowskiej są coroczne zimowiska i obozy, które nie tylko pozwalają na podsumowanie pracy czy zawiązanie nowych przyjaźni wśród rówieśników, ale przede wszystkim są możliwością przeżycia bezpiecznej, harcerskiej przygody na łonie natury.


20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze 20230924_harcerze
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj