Uroczystości w 84. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego
2023-09-22

27 września został ustanowiony przez Sejm Dniem Polskiego Państwa Podziemnego. Obchodzimy wtedy rocznicę powołania Służby Zwycięstwu Polski, poprzedniczki Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Na uroczystości z tej okazji zapraszają organizatorzy: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej – Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz prezes Małopolskiego Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Grzegorz Surdy.

– 27 września przypada 84. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Wspólnie uczcijmy pamięć żołnierzy i cywilów tworzących tajne struktury państwa polskiego podczas II wojny światowej. Spotkajmy się przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Matejki w Krakowie. Pokażmy, że jesteśmy dumni z naszej historii, dumni z polskiego munduru – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11.

Polskie Państwo Podziemne

27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko Niemcom i Sowietom. 4 grudnia 1939 r. premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym. 14 lutego 1942 r. przekształcił ZWZ w Armię Krajową.

Priorytetem dowództwa AK stało się przyspieszenie akcji scalenia wszystkich grup wojskowych w jedną organizację, podległą rządowi emigracyjnemu. Najważniejszym zadaniem było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu jawnego wystąpienia przeciw okupantowi w najbardziej sprzyjającym momencie wojny.

Mimo okupacji polskich ziem przez Niemcy i Związek Sowiecki ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze na uchodźstwie, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę kierowały walką o niepodległość, a w okupowanym kraju Polacy zbudowali imponujące państwo podziemne, będące fenomenem na skalę światową. Oprócz struktur wojskowych PPP obejmowało m.in. administrację na poziomie centralnym, wojewódzkim i powiatowym, agendy odpowiedzialne za tajne nauczanie na wszystkich szczeblach oświaty, sądownictwo, działalność propagandową, wywiadowczą i pomocową. Całość podlegała rządowi emigracyjnemu.

Źródło informacji historycznych: IPN

20230922plakat
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj