Ok. 44 mln zł dla podmiotów z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego. Kolejne rozstrzygnięcia Polskiego Ładu i programu Sportowa Polska
2023-09-21

Ponad 36,4 mln zł dla popegeerowskich samorządów z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego, a także ponad 7,5 mln zł dla podmiotów z tych regionów. To wsparcie, jakie zostało przyznane w ramach kolejnych rozstrzygnięć Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz programu „Sportowa Polska – Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

Czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie wręczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz parlamentarzyści: Anna Pieczarka, Urszula Rusecka i Piotr Sak. Uroczystość odbyła się w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.

Infrastruktura drogowa, sportowa i rekreacyjna
– Przebudowa, rozbudowa, remont i modernizacja dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych. Budowa boiska wielofunkcyjnego i sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieżka pieszo-rowerowa. Doposażenie infrastruktury komunalnej. Wymiana wodociągu. To część zadań, które zostaną zrealizowane na terenie powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycji VI. To rozstrzygnięcie jest poświęcone terenom popegeerowskim. Pamiętamy o potrzebach wszystkich społeczności. Marzenia mieszkańców tych terenów długo czekały na spełnienie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości je realizuje. Bo marzenia wszędzie są takie same – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Nawet 4 mln zł na jedną inwestycję
Do samorządów, którym wicewojewoda Ryszard Pagacz wręczył symboliczne czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania, wpłynie od niemal 1,2 mln zł do prawie 4 mln zł:

•    do powiatu dąbrowskiego:
– powiat dąbrowski – na modernizację obiektów inżynieryjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu – ponad 3,9 mln zł,
– gmina Gręboszów – na przebudowę dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy – niecałe 3 mln zł,
– gmina Olesno – na II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 3 mln zł,
– gmina Szczucin – na remont dróg gminnych – prawie 2,7 mln zł,
– Związek Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacja – na I etap wymiany wodociągu w ciągu ulicy Długiej w Oleśnie oraz budowy wodociągu w miejscowości Adamierz – niespełna 4 mln zł,

•    do powiatu tarnowskiego:
– powiat tarnowski – na remont drogi powiatowej nr 1385K relacji Jasło - Ryglice - Tuchów na odcinku Ryglice – Tuchów – ponad 3,9 mln zł,
– gmina Pleśna – na budowę układu drogowego wraz z odwodnieniem na osiedlu koło szkoły w Rzuchowej – 3 mln zł,
– gmina Radłów – na modernizację dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie gminy – 3 mln zł,
– gmina Skrzyszów:
 – na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łękawicy – ponad 1,3 mln zł,
– gmina Skrzyszów – na ścieżkę pieszo-rowerową przy zbiorniku Korzeń w Skrzyszowie – niemal 1,2 mln zł,
– gmina Tarnów – na modernizację i doposażenie infrastruktury komunalnej w miejscowościach popegeerowskich w gminie – niemal 2 mln zł,
– gmina Tuchów – na I etap kompleksowej rozbudowy drogi gminnej nr 202316K i 202201K Zabłędza – Piotrkowice – 2,5 mln zł,
– gmina Żabno – na przebudowę dróg gminnych wew. w Łęgu Tarnowskim i Niedomicach, modernizację dr K203540 w Odporyszowie oraz rozbudowę dr K203529 w Sieradzy – prawie 3 mln zł.

Szansa na rozwój
– W Małopolsce jest blisko 90 gmin, w których zidentyfikowano grunty po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Tu szczególnie potrzebna jest pomoc. Taką szansę dał Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i jego specjalne nabory skierowane do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y. Dedykowane dla nich edycje to szansa na rozwój i stymulację rozwoju gospodarczego, a dla mieszkańców podnoszenie jakości życia. Dzięki edycji VI do Małopolski trafi prawie 209 mln zł na 87 inwestycji! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Siła Polskiego Ładu

Z poprzednich edycji Rządowego Funduszu Polski Ład do samorządów z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego wpłynęło łącznie ponad 603 mln zł.

– Tylko w ramach edycji III „Polskiego Ładu”, która również była poświęcona terenom popegeerowskim, do samorządów z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego trafiło odpowiednio prawie 8,6 mln zł oraz ponad 18 mln zł. Najwyższe dofinansowanie przyznane zostało powiatowi dąbrowskiemu – prawie 3,9 mln zł na remont ciągu dróg powiatowych Ujście Jezuickie – Borusowa oraz Zawierzbie – Kozłów – Szczucin. Niebagatelną kwotę prawie 3,3 mln zł na modernizację boisk w Wojniczu, Ciężkowicach i Tuchowie otrzymał powiat tarnowski. Środkami w wysokości przekraczającej 3 mln zł mogła pochwalić się także gmina Radłów. Na budowę chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizację dróg gmina otrzymała ponad 3,2 mln zł – przypomina wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Tchnąć życie w zapomniane powiaty i gminy
– W naszych działaniach kierujemy się ideą zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, aby każdy zakątek w Polsce był doinwestowany. Dlatego właśnie powstał Rządowy Program Inwestycji Strategicznych, który zmienia życie mieszkańców na lepsze. Lokalne społeczności otrzymują fundusze na remont dróg, nowe przedszkola czy boiska sportowe, budowę wodociągów. Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy –  to jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć – chcemy życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy – mówi premier Mateusz Morawiecki.

– Samorządy w ramach szóstej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych otrzymają blisko 4,5 mld zł na 2035 inwestycji. Dzięki naszym programom dla ziem popegeerowskich wpłynie na te ziemie kilka miliardów złotych, które stworzą perspektywy rozwojowe dla regionu. Dla nas nie ma Polski A i B – chcemy, aby Polska była jedna. Niech te programy, które do tej pory zrealizowaliśmy, świadczą o tym, że poprawa jakości życia Polaków to nasz cel. Życzę samorządowcom, żeby jak najlepiej spożytkowali te i każde kolejne środki, które pojawią się w naszych gminach, dzięki naprawie finansów publicznych – podkreśla szef rządu.

Sportowa Małopolska
Podczas wizyty w Szynwałdzie I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył także czeki potwierdzające przyznanie dofinansowania w ramach programu „Sportowa Polska”.

Czterem podmiotom przyznano łącznie ponad 7,5 mln zł:
- gminie Dąbrowa Tarnowska – na modernizację boiska wielofunkcyjnego w Żelazówce – prawie 668 tys. zł,
- gminie Tarnów – na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem sportowym przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach – prawie 543 tys. zł,
- gminie Tuchów – na modernizację skateparku w Tuchowie – 300 tys. zł,
- Akademii Unia Tarnów – na modernizację kompleksu boisk treningowych Centrum Sportowego ZKS Unia Tarnów – 6 mln zł.

– W ramach programu „Sportowa Polska” łącznie prawie 245 mln zł wpłynęło na budowy, modernizacje i remonty infrastruktury sportowej w Małopolsce. To ponad 160 inwestycji, których pierwsze realizacje już cieszą dzieci i młodzież. Podmioty z powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego otrzymały od 2018 roku ponad 23 mln zł na 28 zadań – informuje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Niedługo kolejne rozstrzygnięcie

– Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska to jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Obiekty wybudowane lub zmodernizowane w ramach programu to inwestycje, które w największym stopniu odpowiadają sportowym potrzebom i ambicjom społeczeństwa. W ramach rozstrzygnięć drugiego naboru powstaną m.in. sale gimnastyczne na terenie gmin, co pozwoli dzieciom i młodzieży na podejmowanie aktywności fizycznej i rozwój sportowych pasji w komfortowych warunkach. Należy podkreślić, że nie jest to ostatnie rozstrzygnięcie i w najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnej listy dofinansowanych obiektów –
zapowiada minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.


20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd 20230921_Szynwałd
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj