W stronę ekologii i komfortu. Sieć gazowa Białka-Skawica uruchomiona!
2023-09-20

Niebieskie paliwo. Tak bywa nazywany gaz ziemny. Może być wykorzystywany m.in. do zasilania pieców centralnego ogrzewania czy podgrzewających wodę. Jego zastosowanie, przy jednoczesnym wykorzystaniu współczesnych i nowoczesnych urządzeń, gwarantuje stałość i komfort. Wreszcie stanowi ekologiczną alternatywę dla pieców opalanych węglem. Dzisiaj po raz pierwszy w historii paliwo gazowe popłynęło do mieszkańców i instytucji w ramach sieci gazowej Białka-Skawica.

W uroczystej inauguracji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Obecni byli także małopolscy parlamentarzyści, przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa z dyrektorem Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Pawłem Firlejem na czele, władze samorządowe oraz lokalna społeczność.

Komfortowo, wygodnie, oszczędnie

– Jak wynika z danych Polskiej Spółki Gazownictwa w Małopolsce stopień gazyfikacji przekracza 95%. Na 182 gminy niezgazyfikowanych jest jedynie 8. Dystrybucja paliwa gazowego świadczona jest w ponad 1,5 tys. miejscowości. Dzisiaj na tej mapie pojawiają się kolejni klienci, którzy korzystać będą z sieci dystrybucyjnej Białka-Skawica. Dla wielu mieszkańców ta zmiana jest krokiem w stronę komfortu, stabilizacji i oszczędności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Dzisiejsze wydarzenie ma swój szczególny wymiar także z uwagi na fakt, że przed nami okres grzewczy. Od dziś surowiec potrzebny do tego, by w domostwach, instytucjach użyteczności publicznej było ciepło, dostępny jest na miejscu – dodaje wojewoda Kmita.

Sieć gazowa dystrybucyjna Białka-Skawica

Długość sieci gazowniczej w naszym województwie to prawie 36,9 tys. km. Obsługę ponad 830 tys. klientów zapewnia 21 gazowni.

W ramach uruchomionej dzisiaj sieci dystrybucyjnej wybudowano blisko 6,7 tys. m gazociągu dn160 i blisko 12 tys. gazociągu dn63.

Wartość zrealizowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa kontraktu to 7 600 000 zł.

Wykonanych zostało niemal 100% zakresu wynikającego z I etapu gazyfikacji Białka-Skawica. Tym samym możliwość przyłączy dla klientów do nowo wybudowanego gazociągu, stała się faktem. Jak zapewnia Spółka – termin realizacji prostych przyłączy to okres maksymalnie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej przynosi natychmiastowy efekt widoczny z punktu widzenia odbiorców końcowych. Warto jednak przypomnieć, że długofalowe benefity są znacznie szersze i obejmują całą okoliczną społeczność. Są wśród nich chociażby zmniejszenie obciążenia dróg i emisji spalin poprzez ograniczenie transportu pozostałych rodzajów paliw, stworzenie lepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost wartości terenów inwestycyjnych – podkreśla wojewoda Kmita.

Małopolskie inwestycje sektora gazowego

Od 2017 r. do 2023 Wydział Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wydał na wniosek inwestora GAZ – SYSTEM S. A. ponad 30 decyzji na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu z 24 kwietnia 2009 r. W trakcie procedowania są dwie kolejne inwestycje.

Z kolei na podstawie ustawy z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym pod nazwą: „Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi” (długość rurociągu ok. 25, 1 km).

Z kolei na podstawie ustawy z 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., wydana został decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: „Budowa linii 400 kV Skawina – nacięcia linii Tarnów-Tucznawa oraz Rzeszów-Tucznawa”.

- Choć proces gazyfikacji jest w Małopolsce mocno zaawansowany, nadal konieczne są działania, które pozwolą pokonać „białe plamy”. Inwestycje te mają znaczenie strategiczne. Ich celem jest nie tylko zapewnienie dostaw do odbiorców końcowych, ale także dotarcie do rejonów, gdzie choćby z powodów technicznych gaz do tej pory nie docierał. Jednocześnie prowadzone są działania modernizacyjne wyeksploatowanych gazociągów – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Spośród programu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa warto zwrócić uwagę na tę polegającą na gazyfikacji rejonu Szczawnicy i gmin ościennych, czyli obszarów uzdrowiskowych i górskich. Inwestycja ta miała na celu umożliwienie dostawy gazu do miasta Szczawnica oraz gmin: Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica.

Dzięki niej wzrosła liczba odbiorców oraz wolumenu dystrybuowanego gazu, a także umożliwiła realizację kolejnych inwestycji związanych z rozbudową sieci gazowej. Łącznie w ramach projektu wybudowano łącznie ponad 78 km sieci gazowej oraz dwie stacje gazowe redukcyjno-pomiarowe.

20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG 20230920_Skawica_PSG
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj