Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach krakowskim i miechowskim
2023-09-15

Małopolska zrealizuje ponad 160 inwestycji, które zostaną wsparte ponad 73 mln zł. To ostatnie wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Niejednokrotnie nie jest konieczne przeprowadzanie generalnej modernizacji, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Prawie 7,6 mln zł z tej puli trafi do samorządów z powiatu krakowskiego, a prawie 2,5 mln zł dla samorządów z powiatu miechowskiego – wylicza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

To właśnie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z tych powiatów wojewoda Łukasz Kmita podpisał dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie umowy potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecni byli także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz poseł Elżbieta Duda.


Ponad 7,5 mln zł dla samorządów z powiatu krakowskiego


– Dzięki podpisanym dzisiaj 14 umowom możliwe będzie wyremontowanie ponad 14,6 km lokalnych dróg. Powiat krakowski będzie realizował dwa zadania mające poprawić stan nawierzchni ponad 3 km dróg w Iwanowicach Włościańskich, Krasieńcu Zakupnym, Iwanowicach Dworskich, Rzeplinie i Przybysławicach. Dofinansowanie na realizację tych dwóch inwestycji wynosi ponad 2,1 mln zł. Również dwa zadania zrealizuje gmina Sułoszowa, której na remont dwóch dróg w miejscowości Sułoszowa przyznane zostało dofinansowanie w wysokości niemal 1,4 mln zł – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Gmina Słomniki na remont drogi w miejscowości Ratajów otrzyma prawie 707 tys. zł dofinansowania, natomiast do gminy Skała trafi ponad 650 tys. zł na remont drogi w miejscowości Szczodrkowice.

Pełna lista zadań z powiatu krakowskiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg, znajduje się tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/RFRD powiat krakowski.pdf


Przeszło 2,5 mln zł dla samorządów z powiatu miechowskiego


– Na ziemi miechowskiej wyremontowane zostaną kolejne drogi. Powiat miechowski otrzymał prawie 1,4 mln zł na poprawienie stanu nawierzchni drogi powiatowej w miejscowościach Pstroszyce Pierwsze i Siedliska. Na ziemi miechowskiej zrealizowanych zostanie łącznie 5 zadań w ramach remontów nakładkowych. Dbamy o bezpieczeństwo mieszkańców, zapewniając nowoczesną i funkcjonalną infrastrukturę drogową – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Do gminy Gołcza trafią środki w wysokości prawie 375 tys. zł na remont drogi w Adamowicach. Ponad 224 tys. zł dofinansowania zasili konto miasta Książ Wielki, które wyremontuje drogę w miejscowości Antolka. Gmina Miechów otrzymała środki w kwocie niemal 139 tys. zł na remont drogi w miejscowościach Glinica i Sławice Szlacheckie. Dzięki dofinansowaniu prawie 389 tys. zł gmina Kozłów wyremontuje natomiast drogę w miejscowości Przysieka.

Przyznane gminom środki pokryją 50% kosztów inwestycji, natomiast dofinansowanie dla powiatu miechowskiego stanowi 80% wartości zadania.

Pełna lista zadań z powiatu miechowskiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg, znajduje się tutaj:
http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/RFRD powiat miechowski.pdf


Wielki plac budowy


– Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– W tym roku mija pięć lat funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To sukces nas wszystkich, ale przede wszystkim samorządów. I nieprawdą jest, że rząd wspiera tylko tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość. Rząd współpracuje ze wszystkimi, bo dedykujemy nasze programy wszystkim Polakom, zwykłym ludziom takim jak my. RFRD daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg, szczególnie tym mało chronionym, i likwiduje wykluczenie komunikacyjne – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Infrastruktura drogowa jest podstawą, aby powstały i mogły się rozwijać inne dziedziny w Polsce. Powiaty krakowski i miechowski są niezwykle ważne, bowiem stanowią zaplecze miasta Krakowa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak jak obiecał, od samego początku dba o infrastrukturę drogową i pomaga w jej rozwoju, nie tylko w dużych miastach, ale także w mniejszych miejscowościach. Dziękuję za dobrą współpracę między rządem i samorządami, bo dzięki temu nie ma Polski A i Polski B – jest jedna, równomiernie rozwijająca się Polska –
mówi poseł Elżbieta Duda.


Dodatkowe środki dla samorządów


– To, co udało nam się w Polsce, to samorządy. Dlatego też z rządowych dotacji, a także programów środki płyną do wszystkich gmin, miast i mniejszych miejscowości. Dzięki nowelizacji tzw. ustawy okołobudżetowej na 2023 r. samorządy jeszcze w tym roku otrzymają kolejne wsparcie w wysokości 14 mld zł. Dodatkowa pula dla małopolskich samorządów wyniesie ok. 1,2 mld zł. Środki z podziału tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki, a samorządy będą mogły same decydować o ich przeznaczeniu. To szansa na kolejne inwestycje ważne dla mieszkańców. Ogółem jednostki samorządu terytorialnego z powiatu krakowskiego otrzymają prawie 114 mln zł, zaś z powiatu miechowskiego niemal 20,5 mln zł – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 20230915_RFRD_Krakow_miechow_201 4. Powiat Krakowski5. Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce6. Gmina Iwanowice7. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca8. Gmina Krzeszowice9. Gmina Michałowice10. Gmina Skała11. Gmina Skawina12. Gmina Słomniki13. Gmina Sułoszowa14. Gmina Wielka Wieś15. Gmina Zabierzów16. Powiat Miechowski17. Gmina Gołcza18. Gmina Kozłów19. Gmina Miasto Książ Wielki20. Gmina Miechów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj