Nowotarski „Sokół” rozpostarł skrzydła. Otwarcie nowego budynku Zespołu Szkół nr 1 i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych
2023-09-11

- Dzisiejsza uroczystość jest wielkim świętem społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu oraz wszystkich mieszkańców miasta. Gratuluję otwarcia nowego budynku szkoły oraz rozbudowy Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych. Ta inwestycja od dzisiaj stanie się wizytówka miasta – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmita.

Uroczystość otwarcia nowej siedziby zgromadziła nie tylko społeczność szkolną, ale także wszystkich, którzy przyczynili się do tej ważnej dla Podhala inwestycji. Wraz z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą obecni byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka, posłowie Anna Paluch, Andrzej Gut-Mostowy, senator Jan Hamerski oraz starosta powiatu nowotarskiego Krzysztof Faber.

Inwestycja w edukację młodzieży z Podhala
Uczniowie popularnego „Sokoła” przenieśli się do nowego budynku. Liczący prawie 4,4 tys. m2 powierzchni użytkowej obiekt jest przestronny i nowoczesny. Zapewnia wszystko, czego młodzież potrzebuje do zdobywania wiedzy i umiejętności. Także tych z wychowania fizycznego. Obok czterokondygnacyjnego budynku powstała duża sala gimnastyczna i boisko sportowe. To inwestycja na miarę XXI wieku, która nie miałabym szansy realizacji bez rządowego wsparcia. „Sokół” rozpostarł skrzydła i będzie mógł jeszcze lepiej rozwijać swój potencjał. A przypomnijmy, że szkoła kształci w takich zawodach jak: technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik logistyk czy technik przemysłu mody – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wyczekiwana zmiana
Historia budynku Zespołu Szkół nr 1 sięga roku 1908, kiedy to ten zabytkowy obiekt został oddany do użytku. Szczególnie dotkliwy był brak sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Zajęcia wychowania fizycznego organizowane były w małych grupach, w pomieszczeniu znajdującym się w przyziemiu budynku oraz w szkolnej auli. W okresach sprzyjających warunków atmosferycznych, zajęcia realizowane były na obiektach sportowych zlokalizowanych na terenie miasta, w zimie na sezonowej ślizgawce.

W nowym budynku wydzielono dwie strefy funkcjonalne: sportową i szkolną. Oprócz sal do nauki, pracowni i sali gimnastycznej jest też siłownia, biblioteka, pomieszczenia administracyjne oraz kawiarnia z tarasem.

Powierzchnia zabudowy to ponad 2,5 tys. m2, a kubatura budynku – prawie 32 tys. m3.

Przewidywana liczba uczniów, którzy będą mogli tu się rozwijać, to ok. 650.

Inwestycja kompleksowa z silnym wsparciem rządowym
Budowa budynku Zespołu Szkół nr 1 to część większej inwestycji. Drugi moduł obejmuje rozbudowę Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu, a trzeci – zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Powiat nowotarski otrzymał dofinansowanie na realizację tej inwestycji z kilku źródeł.

- Prawie 8,2 mln zł to środki, które pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie w wysokości prawie 1,9 mln zł zostało również przyznane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022. Do tego 3 mln zł z rezerwy budżetu państwa. Tak polski rząd wspiera inwestycje ważne dla mieszkańców, a inwestycje w edukację to inwestycje w przyszłość naszej Ojczyzny – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Ok. 22 mln zł pochodziło z środków własnych powiatu. Wartość inwestycji to ok. 35 mln zł.

Z myślą o uczniach ze szczególnymi potrzebami

Inwestycja polegała także na rozbudowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu.

Budynek, do którego uczęszcza ok. 230 uczniów i który zapewnia opiekę ok. 60 wychowankom, wymagał częściowej modernizacji sal dydaktycznych, zaplecza sanitarnego, wymiany przewodów ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjnych, a także przewodów elektrycznych.

Zespół tworzą Przedszkole, Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz Bursa Młodzieżowa.

W kontekście tych szczególnych zadań realizowanych przez placówkę konieczna była rozbudowa – tak, aby zapewnić uczniom jak najlepsze warunki nabywania praktycznych umiejętności i nauki. Rozbudowa budynku, na którą przyznaliśmy rządowe środki, to nowa jakość funkcjonowania dla całej społeczności placówki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozbudowana część budynku ma dwie kondygnacje. Obejmuje m.in. salki rehabilitacyjne, sale dydaktyczne z zapleczem socjalno-sanitarnym. Powierzchnia zabudowy wynosi prawie 490 m2 , zaś powierzchnia użytkowa ok. 600 m2 , a kubatura budynku – ponad 4 tys. m3.

Stawiamy na nowoczesne szkolnictwo

- Cieszę się, że wysiłek władz powiatu, dyrekcji szkoły oraz wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie został uwieńczony sukcesem. Stworzenie tej nowoczesnej placówki wymagało odwagi i determinacji, a sprawne ukończenie inwestycji to najlepszy dowód Państwa aktywności i skutecznego działania. Wierzę głęboko, że poprawa infrastruktury szkolnictwa będzie dobrze służyła podniesieniu jakości kształcenia i zwiększeniu potencjału w całym powiecie nowotarskim. Nowa szkoła wraz z salą gimnastyczną, salami lekcyjnymi oraz aulą odpowiada wyzwaniom XXI wieku i stwarza uczniom dobre warunki nauczania ogólnego i zawodowego. Wymogom nowoczesnego szkolnictwa odpowiada również rozbudowany budynek Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych. Jest on przestronny i przystosowany do wymagań osób o obniżonej sprawności. Podopiecznym oferuje też dostęp do wyposażonych sal ćwiczeń i rehabilitacji. Wiem, że na wszystkich uczniów czeka miejsce bardzo przyjazne i dostosowane do ich potrzeb – przekazał premier Mateusz Morawiecki.


20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola 20230911_NowyTarg_szkola
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj