Otwarcie Punktu Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Tarnowie
2023-09-11

Słuchamy głosu mieszkańców i odpowiadamy na ich potrzeby. Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu, wojewoda małopolski Łukasz Kmita wyraził zgodę na otwarcie Punktu Obsługi Interesantów Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (WIJHARS) w Tarnowie, w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W dzisiejszym otwarciu Punktu w Delegaturze wzięli udział: główny inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Przemysław Rzodkiewicz, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, zastępca małopolskiego wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Izabela Gądek.

– Otwarcie w Tarnowie pierwszego terenowego punktu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie przybliży dostęp do urzędu. To gest w stronę przedsiębiorców i konsumentów. Wpłynie także na większą świadomość, jak ważna jest jakość artykułów rolno-spożywczych, z którymi mamy na co dzień styczność. Efektywnie odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa i pokazujemy, że urząd faktycznie jest blisko ludzi – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


20 lat w służbie konsumentom


Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych powstała w 2003 r. w efekcie połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Wojewódzkiej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. W tym roku przypada jubileusz 20-lecia jej istnienia.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w imieniu resortu rolnictwa, sprawuje nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w produkcji i obrocie, w tym wywożonych za granicę. Prowadzi też kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych sprowadzanych z zagranicy, w tym kontrolę graniczną tych artykułów, dokonywanie oceny i wydawanie świadectw w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Chroni interesy polskich konsumentów, a z drugiej strony wspiera też producentów, stojąc na straży uczciwej konkurencji w branży rolno-spożywczej, co wzmacnia korzystny wizerunek polskiej żywności.


Terenowy punkt WIJHARS w Tarnowie


W otworzonym dzisiaj terenowym punkcie WIJHARS w Tarnowie przedsiębiorcy i producenci będą mogli przede wszystkim:

  • zgłosić prowadzenie lub zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi,
  • złożyć wnioski o kontrolę artykułów rolno-spożywczych oraz świeżych owoców i warzyw sprowadzanych z krajów trzecich i wywożonych do krajów trzecich,
  • złożyć wnioski o dokonanie oceny artykułów rolno-spożywczych,
  • złożyć wnioski o wpis do rejestru rzeczoznawców,
  • zgłosić liczbę wprowadzonych do obrotu świeżych warzyw i owoców,
  • złożyć formularz o liczbie ubitych tusz wieprzowych i wołowych (zakłady ubojowe),
  • złożyć wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wina,
  • uzyskać informacje dotyczące obowiązujących przepisów prawa żywnościowego.


Jeśli chodzi o konsumentów, będą oni mogli:

  • zgłaszać skargi i składać wnioski o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych,
  • bezpośrednio przekazać informację o stwierdzeniu lub podejrzeniu wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych zafałszowanych lub o niewłaściwej jakości handlowej.


– Punkt Obsługi Interesantów WIJHARS w Tarnowie będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. Będzie obejmował jedno stanowisko pracy, w którym będzie urzędował oddelegowany pracownik WIJHARS. Od teraz mieszkańcy Tarnowa i okolic nie będą musieli jechać do Krakowa, aby załatwić sprawę – przekazuje wicewojewoda Ryszard Pagacz.


WIJHARS w liczbach


W 2022 r. Inspektorat w Krakowie przeprowadził 3281 kontroli. W tej liczbie mieszczą się m.in. kontrole na rynku krajowym (495) i zagranicznym (2421). W tym czasie Inspektorat wydał m.in. 1437 świadectw zgodności dla świeżych owoców i warzyw, 26 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania czy 69 decyzji ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających jakości określonej w przepisach.

W bieżącym roku, do końca lipca, Inspektorat przeprowadził już 3071 kontroli: 286 na rynku krajowym, 2757 na rynku zagranicznym. Inspektorat wydał też m.in. 1884 świadectwa zgodności dla świeżych owoców i warzyw, 17 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułu niespełniającego wymagań jakości handlowej lub wymagań w zakresie transportu lub składowania, 2 decyzje zakazujące wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych z zagranicy czy 25 decyzji ustalających kary pieniężne w związku z wprowadzeniem do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie odpowiadających jakości określonej w przepisach.


20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS 20230911_WIJHARS
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj