Rządowe wsparcie w walce z żywiołem
2023-09-08

Siła żywiołu, jaką niesie ze sobą np. gwałtowny opad deszczu, jest często nie do okiełznania. Na skutek opadów zniszczeniu ulegają drogi i obiekty infrastruktury komunalnej. Polski rząd dokłada wszelkich starań, aby wesprzeć samorządy w naprawianiu szkód.

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył czeki potwierdzające dofinansowanie przyznane przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówki”). Odebrali je dziś przedstawiciele następujących samorządów: powiatu proszowickiego oraz gminy Biskupice, Proszowice, Radziemice i Pałecznica.

Remonty i przebudowy dróg
Rządowe dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 20 mln zł otrzyma z tej transzy 19 małopolskich samorządów. Dzięki tym środkom zrealizowanych zostanie 29 zadań.

-Powiat proszowicki na dwa zadania otrzyma ponad 1,4 mln zł. Te zadania to remont drogi powiatowej Przesławice - Błogocice w miejscowościach Chorążyce i Rzędowice oraz przebudowa drogi powiatowej Waganowice – Obrażejowice – Muniakowice w miejscowościach Wierzbice i Obrażejowice – mówi wicewojewoda Ryszarda Pagacz.

- W gminie Pałecznica konieczna jest odbudowa drogi gminnej w miejscowości Solcza. Na to zadanie przyznaliśmy ponad 1,2 mln zł rządowego  dofinansowania – dodaje wicewojewoda.

W pozostałych gminach, których przedstawiciele gościli dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, zrealizowane zostaną następujące zadania:

- gmina Biskupice – remont drogi gminnej „Do cmentarza w Łazanach” w miejscowości Łazany – 320 tys. zł,
- gmina Proszowice – remont drogi gminnej Kolonia Makocice - Szczytniki w miejscowościach Opatkowice, Szczytniki – 1,2 mln zł,
- gmina Radziemice – remont drogi gminnej Kąty - Łętkowice-Kolonia w miejscowościach Kąty i Łętkowice – 940 tys. zł.

- Ten rok przyniósł straty związane z ulewnymi deszczami. W odpowiedzi na te problemy przychodzi rezerwa celowa budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dziękuję Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie Małopolsce pomocy na poziomie znacznie ponad 20 mln zł – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Prawie 50 mln zł dla Małopolski
- W 2023 roku do dziś na mój wniosek Ministrowie: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Finansów przeznaczyli dla małopolskich samorządów środki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie realizacji 46 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej w wysokości prawie 50 mln zł – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W tej puli ponad 27,4 mln zł to dofinansowanie realizacji 16 zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Te zadania to zarówno wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich, projektowo-budowlanych, jak i właściwe prace stabilizujące.

– Potrzeby są ogromne, bo część naszego województwa to naturalne osuwiska, które się uaktywniają. Bywa tak, że przez wiele lat są nieaktywne. Potem ze starych map wynika, że teren jest osuwiskowy i te działania oraz badania trzeba prowadzić głębiej. To jest to, na co zwracamy uwagę podczas posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego jestem przewodniczącym – dodaje I wicewojewoda Ryszard Pagacz.20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ 20230908_USKZ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj