Człowiek na pierwszym miejscu. Spotkanie II wicewojewody małopolskiego Mateusza Małodzińskiego z seniorami
2023-08-24

Aktywizują, wspierają i niosą pomoc. Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Okręgowego z siedzibą w Krakowie prowadzą działalność charytatywną, którą obejmują osoby chore, samotne, ubogie i zagubione.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora członkowie Związku zorganizowali spotkanie, które odbyło się w Koniuszy. Wziął w nim udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

„Dobro jest taką wartością, której im więcej dajesz, tym więcej dostajesz”. Ta znana sentencja jest bliska działaniom Krakowskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych. Stowarzyszenie inicjuje spotkania, wyjazdy i aktywności kulturalne. Zachęca do poznawania nowych osób i miejsc. Pokazuje, że życie jest pełne niespodzianek. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w pełnienie misji, która na pierwszym miejscu stawia człowieka – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

KZERiON w latach 2021-2023 otrzymał dofinansowanie na realizację pięciu projektów w ramach ogłoszonych przez Wojewodę Małopolskiego otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej. Na organizację m.in. wyjazdów krajoznawczych i wieczerzy wigilijnych Związek otrzymał łącznie 44 tys. zł.

14. emerytura w tym roku wyniesie 2200 zł

- Polityka senioralna zajmuje szczególne miejsce dla polskiego rządu. Zasadza się ona na trzech filarach: Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność – podkreśla wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

20 sierpnia premier Jarosław Kaczyński ogłosił, że wysokość 14. emerytury w 2023 roku wyniesie 2200 zł. Dodatkowe środki trafią do ok 8,3 mln emerytów i rencistów. Decyzją rządu od 2023 roku „czternastka” jest świadczeniem stałym i będzie wypłacana co roku.

Przy wypłacaniu „czternastki” dla osób, których emerytura wynosi powyżej 2900 zł obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. To środki, które seniorzy mogą przeznaczyć zgodnie ze swoimi potrzebami – np. na wakacje albo dodatkowe zajęcia rehabilitacyjne.

To jest kolejny krok naszej władzy oraz kolejny krok ze strony państwa w tym kierunku, by grupa, która może najbardziej traciła na inflacji, czyli właśnie emeryci, dostała pełną rekompensatę – wyjaśnił premier Jarosław Kaczyński.

Obniżyliśmy wiek emerytalny
Poprzednia władza, wbrew woli społeczeństwa, podniosła wiek emerytalny. Polki i Polacy mieli pracować znacznie dłużej. Nasz rząd dotrzymał obietnicy – obniżyliśmy wiek emerytalny do poziomu sprzed szkodliwych zmian. W tym dniu, w którym był podwyższany, zapowiedziałem z mównicy sejmowej, że jeśli przejmiemy władzę, to przywrócimy to, co było i przywróciliśmy – podkreślał Wiceprezes Rady Ministrów.

„Senior+”

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2023 przyniosła Małopolsce środki w łącznej wysokości ponad 5 mln zł. Zawarliśmy umowy na utworzenie 9 nowych ośrodków wsparcia na łączną kwotę  ponad 1,5 mln zł. Skorzytały z tych środków gminy: Iwanowice, Biecz, Stary Sącz, Dobra, gmina Gorlice, Książ Wielki, Podegrodzie, Rzezawa, Szerzyny. Zawarliśmy także umowy na funkcjonowanie istniejących miejsc. Dofinansowanie otrzymało 56 samorządów dla 64 ośrodków wsparcia na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. W województwie małopolskim funkcjonują 103 ośrodki wsparcia „Senior+” zapewniające 2 563 miejsca, w tym 23 dzienne domy na 490 miejsc i 80 klubów na 2 058 miejsc – przypomina wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Głównym celem Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów (osób w wieku 60 lat i więcej) w życiu społecznym, przez rozwój środowiskowych form opieki dziennej dla    osób starszych, w tym sieci placówek dziennego pobytu. Program obejmuje dofinansowanie do kosztów utworzenia ośrodka wsparcia „Senior+”: Dziennego Domu „Senior+” lub  Klubu „Senior+”, oraz koszty funkcjonowaniu już istniejących ośrodków wsparcia utworzonych w ramach programu.

Więcej informacji o Programie „Senior+”: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=senior


4D5A96034D5A96764D5A94254D5A97074D5A9567AH0A5587
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj