Pierwszy w gminie Radgoszcz budynek wielofunkcyjny otwarty
2023-08-22

Takiego obiektu spełniającego wiele funkcji w gminie Radgoszcz jeszcze nie było. Dwa lata temu budynek po Gminnej Spółdzielni w Radgoszczy rozpoczął swoją metamorfozę. Dziś został oficjalnie otworzony. Jest odnowiony, nowoczesny, funkcjonalny. Będzie służył integracji mieszkańców Radgoszczy i okolic.

W uroczystym otwarciu budynku uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.Obecni byli także: poseł  Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski, Piotr Sak.

Gmina Radgoszcz dzisiaj świętuje. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób powstał pierwszy w gminie tego typu wielofunkcyjny obiekt. Brakowało tu takiego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby realizować swoje potrzeby społeczne i kulturalne. Teraz budynek po dawnym GS-ie zyskał drugie życie i stanowi wizytówkę gminy. To ważny krok w rozwoju samorządu i namacalny dowód troski o małą Ojczyznę. To także dobry przykład zmieniającego się obrazu polskiej wsi – nastawionej teraz na nowoczesność, estetykę i funkcjonalność – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wielofunkcyjny obiekt powstał w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”. Inwestycja została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 3,5 mln zł. Całkowita wartość przebudowy obiektu wyniosła nieco ponad 6 mln zł.

Przy przebudowie postawiono na energooszczędność. W ramach inwestycji zastosowano więc odnawialne źródła energii: gruntową pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną oraz centralę wentylacyjną z rekuperacją. Na zewnątrz wykonano parking, drogę dojazdową, oświetlenie i nasadzenia.

W budynku zaplanowano pomieszczenia dla biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, salę multimedialną, świetlicę wiejską wraz z zapleczem socjalnym oraz punkt bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji i informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Część obiektu pełni funkcję ośrodka rehabilitacji. Dwa tarasy natomiast powstały z przeznaczeniem na rekreację.

Po przeprowadzce zdecydowanie poprawią się warunki funkcjonowania GOPS, jak i biblioteki. Największymi beneficjentami będą mieszkańcy, którzy w komfortowych warunkach otrzymają potrzebną pomoc. Ponadto poprawi się dostęp do zbiorów bibliotecznych i zwiększą się możliwości działania w sferze kultury poprzez wydzielenie pomieszczeń na cele społeczne i kulturalne.


20230822 20230822 20230822 20230822 20230822
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj