Strzelnica w powiecie 2023. Trwa konkurs Ministra Obrony Narodowej
2023-08-17

– Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa nowych obiektów będących poza zasobami Sił Zbrojnych RP, to jeden z celów konkursu Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. To konkretna propozycja umożliwiająca prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz funkcjonariuszy uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił. Zachęcam małopolskie samorządy do skorzystania z tej propozycji. Nabór trwa do 15 września – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Aplikować mogą podmioty zarówno szczebla gminnego, powiatowego, jak i wojewódzkiego.

– Stawka jest wysoka. W zależności od wybranego wariantu można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3 do 8 mln zł. Wymagany wkład finansowy jednostki samorządu terytorialnego to minimum 20% kosztów realizacji zadania – dodaje wojewoda.

Strzelnice muszą spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach oraz na przykład zapewniać możliwość wykonywania strzelań na konkretną odległość.

Dla strzelnicy realizowanej w ramach wariantu I, podstawowego, odległość ta wynosi do 50 m. Dla porównania, w przypadku strzelnicy wybudowanej w ramach wariantu V, jest to odległość do 200 m (minimum 50 m) dla osi 1 oraz do 100 m (minimum 50 m) dla osi 2.

Warianty zakładają także różną liczbę szkolonych, mogących jednocześnie wykonywać strzelanie. W wariancie I podstawowym jest to minimum 6 szkolonych, a w przypadku wariantu V minimum 10 szkolonych na osi 1 i minimum 6 na osi 2.

Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej

Zakres zadań, które mogą zostać objęte dofinansowaniem, to roboty budowlane, a także prace przygotowawcze. W ramach inwestycji przyznane środki mogą być też wykorzystane na pierwsze wyposażenie strzelnicy. Pozwoli to na zakup między innymi: urządzeń sterujących polem tarczowym, transporterów tarcz, systemu sterowania polem tarczowym i rejestracji trafień, stojaków tarcz czy chociażby systemu nagłaśniającego.

Więcej informacji o trwającym konkursie MON: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-ofert-strzelnica-w-powiecie-2023-nr-62023cwcr

W poprzednim konkursie Ministra Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie” można było uzyskać dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego (dofinansowanie do 200 tys. zł). W Małopolsce po te środki skutecznie sięgnęły: gmina miejska Kraków oraz gminy: Gdów, Myślenice, Korzenna oraz Niepołomice.

Strzelnica w powiecie 2023 - konkurs MON
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj