Wizytówka miasta. W Miechowie powstaje nowoczesny dworzec autobusowy
2023-08-17

- Nowoczesny, efektowny, przestronny, funkcjonalny, ekologiczny. Z zielonym tarasem użytkowym i fotowoltaiką na dachu. Z parkingiem dla kilkudziesięciu pojazdów i czterema przystankami komunikacji publicznej. A nade wszystko w pełni wychodzący naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Taki będzie nowy dworzec w Miechowie! Dzięki blisko 13 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych kompleksowo zrewitalizowany zostanie teren prawie jednego hektara – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Komfort, wygoda, estetyka, czyli spektakularna metamorfoza

Realizacja inwestycji przyniesie nową jakość komunikacji publicznej w Miechowie. Korzystanie z dworca autobusowego będzie bezpieczniejsze, wygodniejsze i bardziej komfortowe. Tak właśnie działają rządowe środki. Pomagamy lokalnym społecznościom i wspieramy ważne inwestycje. Teren dworca nie tylko zostanie przywrócony do życia, ale także zyska nową jakość – jakość na miarę XXI wieku. Rewitalizacja, która tutaj się dokona, będzie kompletna i spektakularna. Serdecznie gratuluję samorządowi Miechowa tego projektu– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Stan techniczny zakupionego w 2020 roku przez miechowski samorząd obiektu dworca wymagał pilnych prac modernizacyjnych. Zadanie zostało ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Miechów na lata 2016-2023, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami. Jest to kluczowa dla regionu inwestycja, która mam nadzieję zmieni przestrzeń publiczną w centrum Miechowa, dając mieszkańcom lepszy dostęp do komunikacji i miejsc parkingowych, a także stanie się jedną z wizytówek miasta oraz wniesie nową jakość do publicznych przewozów pasażerskich – mówi burmistrz gminy i miasta Miechów Dariusz Marczewski.

Prawie 80% dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych

Realizacja projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej - budowa dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu kosztować będzie ponad 16,8 mln zł: 16,6 mln zł to wartość prac budowlanych, ponad 80 tys. – nadzór autorski i prawie 100 tys. – nadzór inwestorski.

Niemal 13 mln zł dofinansowania gmina Miechów pozyskała z II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Pozostałe koszty zostaną pokryte dzięki preferencyjnej pożyczce z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Pożyczka na rewitalizację - II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – oś Priorytetowa „Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski” 11.3.

Bardzo się cieszę, że przedstawiona przez Miechów propozycja zadania, które zdecydowanie wykracza poza granice jednej gminy, uzyskała duże wsparcie. Bez wątpienia bardzo istotne były rekomendacje parlamentarzystów z naszego terenu, którzy wiedzą, że obecny stan techniczny kupionego przez miechowski samorząd obiektu wymaga pilnych prac modernizacyjnych – dodaje burmistrz Dariusz Marczewski.

Fotowoltaika na dachu i nasadzenia

Nowy miechowski dworzec autobusowy będzie nowoczesnym, jednokondygnacyjnym budynkiem o zwartej bryle z wysuniętym zadaszeniem w kierunku zachodnim, pod którym rozmieszczone zostaną cztery przystanki komunikacji publicznej. Płaski dach ze spadkiem w stronę wschodnią wykończony zostanie attyką.

Powstanie nowoczesny obiekt o powierzchni zabudowy 707,72 m2, kubaturze 4238,17 m3.

Elewację północną, zachodnią i południową stanowić będą przeszklone fasady, natomiast na elewacji wschodniej usytuowane zostaną schody ewakuacyjne oraz stolarka okienna i drzwiowa. Wewnątrz obiektu zaprojektowano przeszkloną klatkę schodową wychodzącą na dach, na którym powstanie taras użytkowy wśród zieleni.

Pracę obejmują m.in. budowę: wewnętrznych instalacji – wodociągowej, grzewczej (poprzez nowo projektowaną kotłownię gazową), elektrycznej (w tym oświetlenia), fotowoltaicznej na dachu budynku, gazowej oraz niskoprądowej (monitoring i Internet), kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, czterech pomp ciepła, klimatyzacji. To także budowa instalacji zewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej (oświetlenie), monitoringu i dwóch stacji ładowania pojazdów elektrycznych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Powstaną drogi manewrowe oraz parking dla 60 samochodów osobowych i 6 autobusów, dwie wiaty na rowery, kosze, ławki i żagle przeciwsłoneczne. Ponadto wykonane będą nasadzenia - 47 drzew i 87 krzewów.

Zakończenie prac planowane jest na lato 2024 roku.

Kilka części funkcjonalnych

Projektowany obiekt został podzielony na kilka części funkcjonalnych. Pierwszą z nich stanowić będzie pomieszczenie poczekalni (hol główny dworca) wraz z klatką schodową prowadzącą na taras. Drugą strefę stworzy lokal gastronomiczny wraz z zapleczem, a trzecią - ogólnodostępne toalety. Czwarta część przeznaczona zostanie na zaplecze dworca, gdzie będą mieściły się mi.in. biuro, pomieszczenia socjalne, techniczne oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Ostatnia strefa funkcjonalna obejmie lokale handlowe wraz z zapleczami.

Na placu budowy

Obecnie na placu budowy widać już powstałą konstrukcję stalową obiektu, klatkę schodową wewnętrzną oraz stropodach. Aktualnie prace toczą się głównie wokół terenu dworca. Realizowane są roboty ziemne i instalacyjne, a w kolejnym etapie wykonawca przystąpić ma do wykonania ścian oraz budowy klatki schodowej zewnętrznej.  Realizowane będą działania w zakresie instalacji elektrycznej i sanitarnej, a także obejmujące montaż paneli fotowoltaicznych na dachu obiektu dworcowego, gdzie znajdować się będzie taras użytkowy.

Lato dobrych wieści

Wsparcie miechowskiego samorządu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wyraża się na wiele sposobów. Miesiąc temu Premier Mateusz Morawiecki ogłosił listę inwestycji dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gminie Miechów przypadło w udziale ponad 3,4 mln zł na renowację zabudowań poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Ponadto, dzięki nowelizacji ustawy budżetowej, gmina Miechów jeszcze w tym roku otrzyma niemal 5,5 mln zł – mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch.

Przypomnijmy też, że z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych samorząd miechowski otrzymał prawie 2,8 mln zł na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej 7.


20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów 20230817 Miechów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj