Koło zamachowe zmian. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach gorlickim, nowosądeckim, limanowskim
2023-08-11

- Infrastruktura drogowa to jeden z tych czynników, które wspomagają rozwój lokalny. Dobrze wiedzą o tym miejscowi przedsiębiorcy, dla których trakty drogowe stanowią pomost łączący z klientami. Sprawne, bezpieczne drogi przyciągają także turystów, którzy chętnie wracają w urokliwe zakątki Małopolski. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest więc kołem zamachowym, które generuje pozytywne przemiany. Gratuluję wszystkim samorządom, które po te środki sięgają, rozumiejąc ich znaczenie – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.  

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – z myślą o drogach gminnych i powiatowych

W Starostwie Powiatowym w Gorlicach, delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – w Nowym Sączu i Starostwie Powiatowym w Limanowej wicewojewoda Mateusz Małodziński podpisał umowy w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z samorządowcami z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i limanowskiego.

W wydarzeniach uczestniczyli także małopolscy parlamentarzyści. Obecni byli wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, posłowie Barbara Bartuś, Anna Paluch, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher, senatorowie Jan Hamerski, Wiktor Durlak.

Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego z subregionu nowosądeckiego
II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podpisał dzisiaj umowy, które opiewają na łączną kwotę prawie 14,4 mln zł. Obejmują one 32 zadania, w tym 4 na drogach powiatowych i 28 na drogach gminnych.

Najwięcej środków – bo ponad 6,7 mln zł – trafi do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu nowosądeckiego. Prawie 4,8 mln zł otrzymały samorządy z powiatu limanowskiego, a prawie 2,9 mln zł z powiatu gorlickiego.

Dofinansowanie sięga od 50% do 80% kosztów i wynosi od nieco ponad 100 tys. zł (jak w przypadku gmin Łukowica, Gródek nad Dunajcem, Uście Gorlickie) do ponad 800 tys. zł (jak w przypadku miasta Nowy Sącz i gminy Korzenna). Ponad 1 mln zł dofinansowania otrzymały powiaty: powiat gorlicki – 1,3 mln zł, powiat nowosądecki 1,8 mln zł, powiat limanowski – 1,2 mln zł.

- Dzięki rządowym środkom Polska rozwija się w sposób zrównoważony. Podpisałem dzisiaj umowy dla zadań infrastrukturalnych między innymi realizowanych w gminach: Łukowica, Ropa czy Grybów. Ale remonty nakładkowe przeprowadzą także miasta Nowy Sącz i Gorlice. Sieć polskich dróg zyskuje nowe oblicze. Dzieje się to bez podziału na ważniejszych/większych i mniejszych – dodaje II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Wielki plac budowy
- Ogłoszone przed trzema tygodniami wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to dodatkowe ponad 73 mln zł dla całego województwa na 162 inwestycje. Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Chcemy, by drogi lokalne wyglądały jak nowe. Czasem nie jest konieczna generalna modernizacja, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom  – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pełna lista zadań z powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg, znajduje się tutaj: gorlicki, nowosądecki, limanowski.20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD 20230811 RFRD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj