Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiecie dąbrowskim
2023-08-10

Północno-wschodnia Małopolska zyska wyremontowane, bezpieczne drogi. I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał dziś umowy z przedstawicielami samorządów z powiatu dąbrowskiego potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te przeznaczone są głównie na tzw. remonty nakładkowe. W wydarzeniu uczestniczyli również parlamentarzyści: posłowie Anna Pieczarka, Wiesław Krajewski i Piotr Sak, a także senator Kazimierz Wiatr oraz reprezentujący ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka - szef jego Gabinetu Politycznego Tomasz Tomala.


Licznik wyremontowanych kilometrów dróg się nie zatrzymuje


Zawarte umowy obejmują 5 zadań – 4 gminne i 1 powiatowe. Otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 2,1 mln zł.

Inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki rządowemu wsparciu, to:

  • zadanie powiatu dąbrowskiego polegające na remoncie drogi powiatowej w miejscowościach Borki, Załuże i Słupiec – prawie 1,1 mln zł;
  • zadanie gminy Gręboszów polegające na remoncie drogi w miejscowości Zapasternicze – prawie 400 tys. zł;
  • zadanie gminy Dąbrowa Tarnowska polegające na remoncie ul. Czernia w miejscowości Dąbrowa Tarnowska – prawie 217 tys. zł;
  • zadanie gminy Radgoszcz polegające na remoncie ul. Równoległej w miejscowości Luszowice – prawie 320 tys. zł;
  • zadanie gminy Radgoszcz polegające na remoncie ul. Pańskiej w miejscowości Małec – ponad 133 tys. zł.


– Kolejne zadania otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na tzw. remonty nakładkowe. Tym razem środki trafiły do samorządów z powiatu dąbrowskiego. Dzięki dofinansowaniu wyremontowany zostanie m.in. 2,5 km odcinek drogi powiatowej w miejscowościach Borki, Załuże i Słupiec. Licznik wyremontowanych dróg się nie zatrzymuje. Dzięki rządowemu wsparciu kolejne trakty odzyskają właściwe standardy i staną się bardziej bezpieczne. To realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Wielki plac budowy


– Ogłoszone przed trzema tygodniami wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to dodatkowe ponad 73 mln zł dla całego województwa na 162 inwestycje. Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Chcemy, by drogi lokalne wyglądały jak nowe. Czasem nie jest konieczna generalna modernizacja, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pełna lista zadań z powiatu dąbrowskiego, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg znajduje się tutaj: http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/RFRD powiat dąbrowski.pdf

20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy 20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy 20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy 20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy 20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy 20230810 Dąbrowa Tarnowska umowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj