Rządowy Program Odbudowy Zabytków – środki dla Nowego Sącza
2023-08-11

– Chronimy perełki architektoniczne przed zniszczeniem, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Samorządy z Nowosądecczyzny otrzymały z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków łącznie niemal 24 mln zł. Z tej puli ponad 4,6 mln zł trafi do samego Nowego Sącza, który zrealizuje 3 zadania w obiektach sakralnych. Lwia część tej kwoty, bo aż ponad 3,4 mln zł, zostanie przeznaczona na prace renowacyjne w bazylice św. Małgorzaty – mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, który dziś przekazał na ręce zastępcy prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek czek potwierdzający dofinansowanie przyznane miastu z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W wydarzeniu uczestniczyli wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, posłowie Anna Paluch, Barbara Bartuś, Arkadiusz Mularczyk, Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak.

Dzięki przyznanym środkom rządowym miasto Nowy Sącz zrealizuje 3 zadania:

  • „Wymiana okien i drzwi w budynku klasztoru Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek” – dofinansowanie w wysokości ponad 906 tys. zł;
  • „Zabezpieczenie fundamentów bazyliki św. Małgorzaty, renowacja nawierzchni wokół bazyliki wraz z konserwacją kamiennego muru od ul. św. Ducha” – dofinansowanie w wysokości ponad 3,4 mln zł;
  • „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wystroju wewnętrznych ścian, sklepień i kopule świątyni w kościele ewangelicko-augsburskim” – dofinansowanie w wysokości ponad 292 tys. zł.


– Każdy z tych obiektów, które znalazły się na liście inwestycji z rządowym dofinansowaniem, to świadek historii. To skarby naszej kultury. Dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego otrzymaliśmy prawie 202 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki tym środkom wykonanych zostanie prawie 380 inwestycji związanych z zabytkami: prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, a dzięki II naborowi kolejne inwestycje mają szanse na realizację – informuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


4D5A52854D5A5297DJI_0431
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj