Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w powiatach tarnowskim wielickim i proszowickim
2023-08-07

I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał dzisiaj umowy z przedstawicielami samorządów z powiatów: tarnowskiego, wielickiego i proszowickiego potwierdzające dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te przeznaczone są głównie na tzw. remonty nakładkowe. W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści Anna Pieczarka, Józef Szczurek- Żelazko, Urszula Rusecka, Piotr Sak oraz Wiesław Krajewski.

Liczy się każdy kilometr
Zawarte umowy obejmują: 17 zadań w powiecie tarnowskim (15 zadań gminnych, 1 realizowane przez powiat tarnowski, 1 realizowane przez miasto Tarnów), 6 wielickim (4 zadania gminne i 2 powiatowe), 3 w powiecie proszowickim (3 zadania gminne).

Wysokość przyznanego dofinansowania przedstawia się następująco:
•    samorządy z powiatu tarnowskiego – 9 837 094,72 zł,
•    samorządy z powiatu wielickiego – 2 314 990,56 zł,
•    samorządy z powiatu proszowickiego – 1 454 872,05 zł.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu remontom poddane zostaną drogi gminne i powiatowe na odcinkach o łącznej długości: w powiecie tarnowskim – 18,778 km, w powiecie proszowickim – 2,986 km i w powiecie wielickim – 4,121 km.

- Samorządy z powiatu tarnowskiego otrzymały wsparcie na zadania remontowe na drogach o łącznej długości prawie 19 km. Jest wśród nich zadanie realizowane przez miasto Tarnów na ul. Nowy Świat. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd otrzymał ponad 1,6 mln zł. Wsparcie otrzymała także np. gmina Ryglice, która zrealizuje zadanie na drodze gminnej w miejscowości Lubcza dzięki dofinansowaniu na poziomie ok. 240 tys. zł. Nie ma podziału na większych i mniejszych. Nie ma podziału na lepszych i gorszych. Liczą się potrzeby wszystkich. Liczy się każdy kilometr. Efekty remontów na drogach gminnych i powiatowych odczuwają przede wszystkim ich użytkownicy. To drogi, które są na mapie codziennych obowiązków i wyzwań mieszkańców – podkreśla wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Wielki plac budowy
- Ogłoszone przed dwoma tygodniami wyniki naboru na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to dodatkowe ponad 73 mln zł dla całego województwa na 162 inwestycje. Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Chcemy, by drogi lokalne wyglądały jak nowe. Czasem nie jest konieczna generalna modernizacja, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Bilans RFRD w Małopolsce jest imponujący. Łącznie prawie 1,3 mld zł; ponad 1,2 tys. km odcinków dróg objętych pracami i 1173 zadania! Małopolska stała się wielkim placem budowy. A przypomnę, że do Małopolski w naborze na rok 2024 mogą trafić rekordowe środki: prawie 229 mln zł na nowe zadania i do tego prawie 72 mln zł na zadania wieloletnie! Konsekwentnie poprawiamy stan infrastruktury drogowej, bo to są konkrety, które służą wszystkim mieszkańcom – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Pełna lista zadań z Małopolski, które otrzymały dofinansowanie z RFRD na remonty dróg znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/premier-oglosil-8-nabor-RPIS

20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Tarnów umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Wieliczka umowy 20230807 Proszowice umowy 20230807 Proszowice umowy 20230807 Proszowice umowy 20230807 Proszowice umowy 20230807 Proszowice umowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj