Blisko 6 mln zł dla prawie 200 szkół. Małopolska „Aktywna tablica”
2023-08-02

Na początku lipca wojewoda małopolski Łukasz Kmita zatwierdził podział środków w ramach tegorocznego naboru do rządowego programu „Aktywna tablica”. Prawie 200 małopolskich szkół otrzyma łącznie blisko 6 mln zł. Trwa podpisywanie umów z organami prowadzącymi. Szkoły wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne, innowacyjny sprzęt i oprogramowanie oraz narzędzia do terapii.

– Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 pozwala doposażać szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, publiczne i niepubliczne. Stawiamy na efektywność procesu kształcenia. W tym przypadku szczególnie istotne jest odpowiednie dostosowanie pomocy dydaktycznych do potrzeb i możliwości uczniów. Program „Aktywna tablica” rozwija nową jakość nauczania. Poszerza zainteresowania i pasje. Ułatwia naukę i pobudza kreatywność – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Interaktywne monitory, komputery, tablety…


– Do blisko 200 małopolskich szkół trafi niemal 6 mln zł na zakup nowoczesnych interaktywnych tablic, komputerów, tabletów i programów edukacyjnych. Maksymalne wsparcie w wysokości 35 tys. zł przyznaliśmy ok. 75% beneficjentów – dodaje wojewoda Kmita.

Szkoły i organy prowadzące złożyły wnioski o wybrany - w zależności od indywidualnych potrzeb - sprzęt. W zestawach mogą się znaleźć się m.in. monitory interaktywne, komputery, laptopy, mobilne statywy i oprogramowanie terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się: wkład finansowy i wkład rzeczowy.


Każda szkoła z szansą na wsparcie


W 2023 roku wsparciem finansowym zostały objęte:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
  • szkoły ponadpodstawowe;
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021 i 2022.


W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz przy założeniu, że:

  • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z - niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
  • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.


Planowany łączny koszt realizacji programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast wkład własny organów prowadzących będących jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi innymi niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobami fizycznymi wynosić będzie 71 mln 455 tys. zł. Na realizację programu w 2023 roku przeznaczono z budżetu państwa 60 mln zł.

– Łącznie z programu „Aktywna tablica” skorzystało już prawie 750 małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W 2022, 2021 i 2020 roku do tych placówek wpłynęło ponad 16 mln zł – przypomina wojewoda Łukasz Kmita.

Lista szkół, które otrzymają dofinansowanie: http://www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/wykaz szkół zakwalifikowanych.pdfŹródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki


Aktywna tablica 2023 wyniki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj