Rządowy Program Odbudowy Zabytków - środki dla powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego, proszowickiego oraz wielickiego
2023-07-25

- Prawie 13,4 mln zł dla samorządów z powiatu tarnowskiego; ponad 8,5 mln zł dla samorządów z powiatu dąbrowskiego; niemal 11 mln zł dla samorządów z powiatu proszowickiego oraz prawie 8,4 mln zł dla samorządów z powiatu wielickiego. Prezentujemy dziś wyniki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla kolejnych małopolskich regionów. Ale jednocześnie mówimy też o niezwykłości małopolskiego dziedzictwa, które ten program pozwala chronić i ocalać – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dziś wicewojewoda wraz z parlamentarzystami: Anną Pieczarką, Józefą Szczurek-Żelazko, Urszulą Rusecką, Włodzimierzem Bernackim i Piotrem Sakiem wręczał samorządowcom ze wskazanych powiatów czeki potwierdzające przyznane dofinansowanie.

Uroczystości odbyły się przed pałacem w Łęgu Tarnowskim, przed kościołem pw. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku oraz przed kościołem św. Klemensa w Wieliczce.

Powiat tarnowski
Wysokość środków dla samorządów z powiatu tarnowskiego:
gmina Ciężkowice – 833 000 (4 zadania),
gmina Lisia Góra – 980 000 (3 zadania),
gmina Pleśna – 999 999 (3 zadania),
gmina Radłów – 1 092 787 (2 zadania),
gmina Ryglice – 737 990 (4 zadania),
gmina Rzepiennik Strzyżewski – 999 000 (4 zadania),
gmina Skrzyszów – 1 078 000 (5 zadań),
gmina Tarnów – 820 000 (5 zadań),
gmina Tuchów – 1 200 000 (1 zadanie),
gmina Wierzchosławice – 999 600 (3 zadania),
gmina Wietrzychowice – 1 078 000 (1 zadanie),
gmina Wojnicz – 392 000 (1 zadanie),
gmina Zakliczyn – 1 156 400 (2 zadania),
gmina Żabno – 1 000 000 (2 zadania).

- Zespół pałacowo-parkowy w Łęgu Tarnowskim to jedno z zadań, na które dofinansowanie pozyskała gmina Żabno. Wynosi ono 300 tys. zł. W całym powiecie tarnowskim dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków zrealizowanych zostanie 40 projektów. Są wśród nich takie, które otrzymały wsparcie na poziomie ponad miliona złotych. Są to prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie oraz prace konserwatorskie przy budynku dawnej szkoły w Demblinie będącej własnością gminy Wietrzychowice. Ale dofinansowanie otrzymało też wiele innych mniejszych inwestycji, które pozwolą ocalić blask lokalnych zabytków, jak wymiana pokrycia dachowego w oficynie dworskiej w Łękawicy (dotacja w wysokości 147 tys. zł) czy remont organów piszczałkowych kościoła parafii św. Jana Ewangelisty w Zalasowej (dotacja w wysokości 150 tys. zł) – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Powiat dąbrowski

Wysokość środków dla samorządów z powiatu dąbrowskiego:
powiat dąbrowski – 1 176 000 (1 zadanie),
gmina Bolesław – 1 021 799 (2 zadania),
gmina Dąbrowa Tarnowska – 1 117 200 (1 zadanie),
gmina Gręboszów – 980 000 (1 zadanie),
gmina Mędrzechów – 999 778 (3 zadania),
gmina Olesno – 1 300 000 (3 zadania),
gmina Radgoszcz – 980 000 (2 zadania),
gmina Szczucin – 946 227,04 (1 zadanie).

- W powiecie dąbrowskim dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków zrealizowanych zostanie 14 zadań, w tym m.in. remont dachu wraz z wykonaniem elewacji na budynku „oficyny” znajdującym się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu (dotacja w wysokości prawie 1,2 mln zł), renowacja kamiennej figury „Najświętsze Serce Pana Jezusa" w Kupieninie wraz z przynależnym ogrodzeniem (dotacja w wysokości prawie 63 tys. zł) czy konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Szczucinie (dotacja w wysokości prawie 950 tys. zł) – wylicza I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Powiat proszowicki
Wysokość środków dla samorządów z powiatu proszowickiego:
powiat proszowicki – 1 127 000 (3 zadania),
gmina Koniusza – 1 000 000 (1 zadanie),
gmina Koszyce – 1 084 860 (1 zadanie),
gmina Nowe Brzesko – 4 542 300 (3 zadania),
gmina Pałecznica – 980 000 (1 zadanie),
gmina Proszowice – 1 181 880 (3 zadania),
gmina Radziemice – 980 000 (2 zadania).

- W całym powiecie proszowickim dzięki Rządowemu Programowi Odbudowy Zabytków szansę na realizację otrzymało 14 inwestycji. Trzy z nich o łącznej wartości dofinansowań ponad 4,5 mln zł wykona gmina Nowe Brzesko. Będą to: prace ratunkowe przy zabytkowym spichlerzu w ponorbertańskim zespole klasztornym w Hebdowie, renowacja i konserwacja zabytkowej, drewnianej dzwonnicy przy kościele parafialnym w Nowym Brzesku oraz renowacja elewacji frontowej kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej murów fundamentowych kościoła. Przykładowo także dzięki dofinansowaniu na poziomie prawie 1,1 mln zł gmina Pałecznica zrealizuje zadanie „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy”, a gmina Proszowice wykonana izolację przeciwwilgociową i wzmocni fundamenty budynku dawnej szkoły w Stogniowicach (dotacja w wysokości prawie 0,5 mln zł) – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Powiat wielicki
Wysokość środków dla samorządów z powiatu wielickiego:
powiat wielicki – 2 205 000 (2 zadania),
gmina Biskupice – 975 100 (2 zadania),
gmina Kłaj – 1 200 500 (1 zadanie),
gmina Wieliczka – 3 993 335,41 (3 zadania).

- Dofinansowanie dla samorządów z ziemi wielickiej dotyczy 8 zadań. Są wśród nich m.in. Wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. św. Klemensa w Wieliczce – nawa główna (dotacja w wysokości ponad 3 mln zł), wykonanie termomodernizacji budynku remizy OSP przy ul. Batorego 15 w Wieliczce (dotacja w wysokości 784 tys. zł) czy przebudowa, modernizacja i adaptacja zaplecza gospodarczo-kuchennego w Zespole Klasztornym Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach (dotacja w wysokości ponad 1,4 mln zł)
– dodaje I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Przypomnijmy. Dzięki decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego Małopolska otrzymała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków prawie 202 mln zł. Środki te pozwolą na wykonanie prawie 380 inwestycji związanych z zabytkami: prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych.

– Często zabytki są dumą lokalnych społeczności. Mogą być magnesem przyciągającym turystów do zapoznania się z lokalną kulturą danego regionu. Nie ma nic ważniejszego niż kultura, która tworzy tą przestrzeń do życia dla całego społeczeństwa, dla całego narodu – zwrócił uwagę premier Morawiecki.

Zasady programu
Nabór wniosków trwał do końca marca 2023 roku. Jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o dofinansowania na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Dofinansowanie przyznane zostało maksymalnie w wysokości 98% wartości inwestycji, a minimalny udział własny wynosi 2%.

Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 10 wniosków w trzech kategoriach:
• do 150 000 zł;
• do 500 000 zł;
• do 3 500 000 zł.

Przedmiotem wniosku mogły być prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane. Pozyskane środki samorząd może przeznaczyć bezpośrednio na zabytki pod swoją opieką albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Program dopuszczał finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków.

Wyniki dla Małopolski:
https://www.gov.pl/web/premier/zabytki-w-calej-polsce-odzyskaja-dawny-blask?fbclid=IwAR3cWM8ifLurSk8PJDpzsxbZuVe0BnzqPvh_yGcGAMaSMFPFn-SjiDnIPus


20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki 20230725_czeki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj