Najbardziej wyczekiwany w Małopolsce Zachodniej „zrid”. Jest zielone światło dla rozbudowy drogi krajowej nr 94 w Olkuszu
2023-07-10

– Od wielu lat mieszkańcy Małopolski Zachodniej zabiegają o zmiany na drodze krajowej nr 94 w Olkuszu. Jest to miejsce szczególne, o dużym natężeniu ruchu, a co za tym idzie, obarczone sporymi wyzwaniami. Decyzja „zrid”, którą właśnie wydałem, zamyka proces przygotowań i daje inwestorowi „zielone światło” do realizacji. To zwieńczenie długiego procesu przygotowawczego. Finalnym efektem będzie wyczekiwana poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, lepsze warunki ruchu, usprawnienie komunikacji i większa przepustowość – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który właśnie dzisiaj podpisał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinku drogi krajowej nr 94 w Olkuszu.

O decyzji i samej inwestycji mówili dziś na briefingu prasowym wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział Kraków Tomasz Pałasiński.

DK94 stanowi alternatywę dla pojazdów poruszających się między aglomeracją śląską a Krakowem i jego okolicami. Jest arterią o dużym natężeniu ruchu i strategicznym znaczeniu w regionie.

– Droga krajowa nr 94 w Olkuszu to jedna z najmocniej obciążonych tras w kraju. Codziennie przez miasto przejeżdżają nawet 33 tys. pojazdów, a znaczący udział w strukturze ruchu mają pojazdy ciężarowe. Dzięki przebudowie zmniejszą się uciążliwości z tym związane – podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zgodnie z pomiarami wykonanymi w 2020 r. średnioroczny ruch dobowy wynosi na przewidzianym do rozbudowy odcinku od 26 tys. do prawie 33 tys. pojazdów. Wysokie wartości natężeń ruchu powodują degradację nawierzchni, w szczególności występowanie kolein podłużnych oraz licznych spękań (podłużnych, poprzecznych) i ubytków.

Droga wymaga dostosowania do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś. Ze względu na miejski charakter tej dwujezdniowej drogi konieczna jest przebudowa istniejących skrzyżowań, likwidacja bezpośrednich zjazdów i budowa dróg dojazdowych. Wyniki pomiarów hałasu wskazują na konieczność budowy ekranów akustycznych.

Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie – zaplanował zadania, które toczyć się będą na odcinku o długości prawie 4,4 km. Odcinek dwujezdniowej DK94 przebiegającej przez Olkusz zostanie rozbudowany. Podwyższeniu ulegną parametry techniczne i użytkowe. Poprawi się także klimat akustyczny w obszarze przyległej zabudowy.

Szeroki zakres prac obejmie nie tylko wzmocnienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ale także przebudowę skrzyżowań. I tak - połączenie DK94 z ul. Kościuszki i ul. Rabsztyńską przybierze formę skrzyżowania dwupoziomowego, a z ul. Kruszcową, ul. Długą – formę ronda turbinowego.

Wszystkie pozostałe skrzyżowania DK94 z innymi drogami publicznymi (objęte opracowaniem) zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną.

Dzięki rozbudowie drogi krajowej nr 94 poprawi się jakość podróżowania i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników.

– Szczególna uwaga podczas planowania zakresu inwestycji skierowana została na użytkowników pieszych i rowerowych. Z myślą o nich przewidziano budowę infrastruktury, która obejmie m.in. kładkę dla pieszych przebiegającą nad drogą i dwa przejścia podziemne pod drogą. Co ważne, zostaną one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, aby szeroko rozumiane bezpieczeństwo objęło także tych, którzy są najbardziej narażeni na zagrożenia ruchu drogowego – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Poprawie bezpieczeństwa służyć będzie także oświetlenie uliczne w rejonach skrzyżowań, zatok autobusowych, przejść dla pieszych oraz na dojściach pomiędzy przejściami a zatokami autobusowym.

Stron postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi krajowej nr 94 na odcinku w Olkuszu od km 294+898 do km 299+251” było ok. 90. Łącznie inwestycją objętych jest ok. 330 działek.

Biorąc pod uwagę interes społeczny, decyzji „zrid” nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Więcej o inwestycji: https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/rozbudowa-dk94-w-olkuszu-ma-zwiekszone-srodki-finansowe?fbclid=IwAR0Vk_GLx6KX0-3tqCGGU_Z2yhWVNo85ETtqpmJfnoOZBJpIWH6okvlB9IE 

ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz ZRiD_Olkusz 20230710 ZRID120230710 ZRID220230710 ZRID320230710 ZRID4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj