„Bezpieczna Wisła” w Małopolsce. Konsultacje programu
2023-07-07

„Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to program działań retencyjnych, który stanowi element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Eksperci w uzgodnieniu z Wodami Polskimi i mieszkańcami zagrożonych terenów wypracują najlepsze metody ochrony przed powodzią. Uwaga poświęcona będzie także walce ze skutkami suszy.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się pierwsze w Małopolskie spotkanie informacyjne dla samorządów. Rozpoczyna ono cykl konsultacji mających na celu przedstawienie założeń oraz działań planowanych w ramach tego projektu. Spotkanie odbyło się pod patronatem wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, a uczestniczył w nim także dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosław Radoń.

- Małopolska corocznie i wielokrotnie dotykana jest skutkami różnych zdarzeń, takich jak powodzie i podtopienia. Szczególnie gminy położone w terenach górzystych, o dużych deniwelacjach, w dolinach potoków górskich mierzą się ze skutkami lokalnych anomalii atmosferycznych. Intensywne opady deszczu charakteryzują się tam bardzo gwałtownym przebiegiem. Małe górskie potoki w ciągu kilku minut stają się rwącymi rzekami powodującymi ogromne zniszczenia zarówno w mieniu komunalnym, jak i w mieniu mieszkańców. Aby naprawić to, co zniszczył żywioł, polski rząd udziela wsparcia małopolskim samorządom przyznając środki na konieczne remonty lub odbudowę uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury komunalnej oraz udziela pomocy finansowej w formie zasiłków celowych osobom poszkodowanym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. Program „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” realizowany jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego celem jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Zachęcam do dyskusji o rozwiązaniach, które będą najlepsze dla naszego regionu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Program działań został zaplanowany na lata 2022 – 2024. Zapraszamy do śledzenia programu na stronie internetowej: https://bezpiecznawisla.pl/

20230707 Konferencja Bezpieczna Wisła 201 20230707 Konferencja Bezpieczna Wisła 201 20230707 Konferencja Bezpieczna Wisła 201 20230707 Konferencja Bezpieczna Wisła 201 20230707 Konferencja Bezpieczna Wisła 201
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj