Uroczyste zakończenie dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1
2023-07-07

Grupy Bojowe Unii Europejskiej powstały z myślą o misjach humanitarnych, prewencyjnych oraz stabilizacyjnych, w tym utrzymaniu pokoju. W przypadku podjęcia decyzji o interwencji Grupa musi osiągnąć gotowość do działania w ciągu maksymalnie dziesięciu dni. W razie potrzeby żołnierze mogą zostać przerzuceni w rejon kryzysu na odległość nawet sześciu tysięcy kilometrów od Brukseli. Grupa Bojowa powinna być zdolna do samodzielnego działania przez 30 dni, z możliwością przedłużenia tego terminu do 120 dni.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku gotowość do kierowania operacjami militarnymi Unii Europejskiej utrzymywała jednostka OHQ BG V4 2023/I, utworzona na bazie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie i dowodzona przez gen. dyw. Stanisława Czosnka.

W uroczystym zakończeniu dyżuru Grupy Bojowej Unii Europejskiej 2023-1 wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który otrzymał pamiątkowy ryngraf.

- Kluczem do bezpieczeństwa państwa jest silna armia. Dziś, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, jest to szczególnie ważne. Dziękuję za te pół roku stania na staży bezpieczeństwa Polski i Europy. Pokazaliśmy profesjonalizm i potencjał polskiej armii, a zarazem udowodniliśmy, że rzetelne wywiązujemy się ze wspólnotowych zobowiązań i jesteśmy przywiązani do wartości sojuszniczych - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Obsada Dowództwa Operacji Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej (OHQ BG V4 2023/I) została stworzona na bazie COLąd – DKL, Dowództwa Operacyjnego  Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.  Międzynarodowa struktura uzupełniana jest przez Węgry, Czechy i Słowację oraz Litwę i Chorwację. Trzon Grupy Bojowej UE stanowiła 6 Brygada Powietrznodesantowa. Polska była państwem ramowym, a obsadę operacyjną uzupełniali żołnierze z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy, Łotwy oraz Chorwacji.


Więcej: https://colad-dkl.wp.mil.pl/


20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru 20230707 COL zakończenie dyżuru
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj