Dziedzictwo i rozwój. O potencjale Podhala na XLVI Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego
2023-07-06

- Spotkania z samorządowcami są dla mnie bardzo istotne. Dzięki nim mogę zapoznać się z ważnymi dla lokalnej społeczności sprawami, omówić potrzeby mieszkańców i realizowane inwestycje. Liczy się rozwój i sprawne działania w każdym powiecie, ponieważ dobrze rozwijające się samorządy to dobrze rozwijająca się Małopolska. Ale patrząc w przyszłość, nie można zapominać o przeszłości. Dziedzictwo kulturalne wymaga tego, by otaczać je troską i ochroną. Dziękuję wszystkim samorządowcom, którzy w swojej pracy łączą te dwie perspektywy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Właśnie takie połączenie spojrzenia w przeszłość z planami na przyszłość towarzyszyło dzisiejszej XLVI Zwyczajnej Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego. Podczas obrad wojewoda Łukasz Kmita uhonorował Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości zasłużoną działaczkę Podhala. Spotkanie było zarazem okazją do zaprezentowania polityki rządu realizowanej na obszarze powiatu i projektów samorządowych wspieranych przez programy rządowe.

Na straży dziedzictwa

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości został ustanowiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa. Nawiązuje do Medalu Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, który został ustanowiony w 1928 r. z okazji dziesiątej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Podczas Sesji Rady Powiatu Tatrzańskiego wojewoda małopolski Łukasz Kmita – w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy – wręczył to szczególne wyróżnienie pani Marii Matei-Torbiarz.

- Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości był przyznawany w latach 2018-2022. Dziś można więc powiedzieć, że jest on „białym krukiem” wśród odznaczeń państwowych. Medale te mają być swoistym podziękowaniem za działalność na rzecz odzyskania lub umacniania suwerenności Polski. Pani Maria Mateja-Torbiarz ma niezliczone zasługi w ubogacaniu życia kulturalnego na Podhalu oraz promowaniu kultury i tradycji góralskiej. Jest autorką pionierskiego przekładu najpierw czterech Ewangelii, a następnie całego Nowego Testamentu na gwarę górali z Zakopanego. Do skarbów kultury Podhala dołożony został cenny dar. Z pewnością jest to fenomen na skalę światową. Ochrona dziedzictwa kulturalnego to szczególna misja. To ochrona tego, co dla nas najcenniejsze. To ochrona naszej tożsamości narodowej. Dziękuję wszystkim, którzy tę misję wykonują, a których tutaj, na Podhalu, jest tak wielu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W trosce o bezpieczeństwo

W Sesji uczestniczyli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Wojewoda Łukasz Kmita przypomniał o znaczeniu ich codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa całego regionu.

- Wyrażam również wdzięczność za pracę służb mundurowych w regionie, które na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. Wysoko sobie ją cenię. A wiemy, że zarówno z powodu ruchu turystycznego, jak i uwarunkowań geograficznych ten odcinek należy do szczególnie wymagających, o czym mogliśmy się już parokrotnie przekonać w praktyce. Dziękuję za sprawność i gotowość do szerokiego oraz profesjonalnego współdziałania – dodaje wojewoda.

Dla przyszłych pokoleń

Podczas wizyty w Zakopanem wojewoda Łukasz Kmita omawiał też z samorządowcami m.in. zakres projektów realizowanych w powiecie tatrzańskim dzięki środkom rządowym.

- Dziękuję za dobrą współpracę. Bycie dobrym samorządowcem to bycie dobrym gospodarzem. Doskonale wiedzą to samorządowcy z Podhala. Programy rządowe dają szansę na zrównoważony rozwój całego regionu i budowanie lepszej przyszłości dla przyszłych pokoleń. Z jednej strony umożliwiamy rozwój infrastruktury drogowej, traktując ją jako bazę codziennego funkcjonowania. Z drugiej – szeroko wspieramy inwestycje ważne lokalnie – rozwój sieci wodociągowej czy poprawę stanu budynków użyteczności publicznej, a także projekty kulturalne, turystyczne i rekreacyjne. Naszą wspólną troską jest rozwój potencjału całego regionu. Dlatego projekty ważne dla mieszkańców mogą liczyć na wsparcie rządowe – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.  

Tylko z I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych powiat oraz gminy tatrzańskie otrzymały łącznie prawie 33 mln zł, zaś z edycji II – ponad 122 mln zł. Wśród inwestycji z otrzymaną promesą dofinansowania są np. budowa gminnego kompleksu oświatowo-sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej, budowa kładki pieszo-jezdnej na potoku Młyniska wraz z dojazdami przy Zespole Szkół Budowlanych w Zakopanem, przebudowa ul. Powstańców Śląskich i ul. Oswalda Balzera w Zakopanem czy rozbiórka i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie.

Z kolei Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych dał powiatowi i gminom tatrzańskim wsparcie na poziomie prawie 56 mln zł, z przeznaczeniem m.in. na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Białce Tatrzańskiej, budowę węzła przesiadkowego w Kuźnicach w Zakopanem czy adaptację niezabudowanej przestrzeni w budynku Centrum Tradycji i Turystyki w Kościelisku na potrzeby sali wystawienniczo koncertowej.

Natomiast z dotychczasowych edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorządy tatrzańskie otrzymały na poprawę stanu lokalnej infrastruktury drogowej łącznie ponad 45 mln zł. Dofinansowanie to pozwoliło na remont prawie 50 km dróg gminnych i powiatowych w regionie.

Z kolei ponad 9,3 mln zł to pula, która trafiła do tatrzańskich samorządów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.


20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu  20230706 Sejsa Rady Powiatu
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj