Ruszył 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – dofinansowanie stref przemysłowych
2023-06-27

Dla naszego rządu kluczowy jest rozwój całego kraju, również Polski lokalnej. Chcemy przyciągać nowe inwestycje w regionach, rozwijać eksport i tworzyć nowe miejsca pracy. Dlatego uruchomiliśmy 7. nabór Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (RPIS), który przeznaczony jest na rozwój stref przemysłowych. Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie. To kolejne wsparcie z RPIS, które przeznaczone jest dla stref przemysłowych. W październiku 2022 r. do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce trafiło łącznie 5 mld zł.

- Rządowy Program Inwestycji Strategicznych: Polski Ład jest ogromnym i kompleksowym wsparciem dla samorządów. Dość powiedzieć, że we wszystkich edycjach tego programu małopolskie samorządy otrzymały środki w wysokości ponad 4,8 mld złotych, a tylko w ramach 5. edycji przeznaczonej na rozwój stref przemysłowych blisko 100 mln zł. Już teraz zachęcam małopolskich samorządowców, aby jak najszybciej składali wnioski do kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczonej na rozwój stref przemysłowych. Nabór potrwa do 21 lipca – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Rozwój stref przemysłowych

Inwestycje w regionie to nowe możliwości dla mieszkańców. Firmy mogą realizować kolejne przedsięwzięcia i zatrudniać nowych pracowników. Ponadto rozwój samorządów przyciąga do Polski zagranicznych inwestorów, co ma pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie. Dzięki temu mieszkańcom żyje się lepiej.

W 2022 r. odbyła się 5. edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, która także była przeznaczone na rozwój stref przemysłowych. Dzięki niej dofinansowaliśmy 52 inwestycje. To szansa na rozwój dla samorządów. Nowe przedsięwzięcia to również dodatkowe możliwości dla mieszkańców, którzy mogą znaleźć pracę bliżej swojego domu.

Zasady naboru wniosków – VII edycja RPIS

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r. Jednostki samorządu terytorialnego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 98%. Oznacza to, że będą musiały wnieść tylko 2% udziału własnego na realizację inwestycji.

Każdy samorząd może złożyć dwa wnioski, które muszą się mieścić w limitach:
•    1 wniosek do kwoty 100 mln zł,
•    1 wniosek do kwoty 250 mln zł.

Wsparcie może zostać przeznaczone, aby stworzyć lub poprawić warunki obsługi i rozwoju:
•    istniejących, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren produkcji, z którego przynajmniej 50% powierzchni terenu było zagospodarowane infrastrukturą przemysłową w dniu ogłoszenia naboru;
•    planowanych, spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha, które przynajmniej w 50% stanowią własność: Skarbu Państwa lub JST lub spółek zarządzających SSE lub spółek, których właścicielem są podmioty wymienione powyżej i które dają możliwość ulokowania i uruchomienia produkcji przemysłowej;
•    międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, działających w sieci kompleksowej i bazowej TEN-T, która obejmuje linie kolejowe, porty i terminale kolejowo-drogowe.


Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Dotychczas odbyło się 5. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W zeszłym tygodniu rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków w ramach 6. naboru, który skierowany jest do samorządów, w których funkcjonowały PGR-y.

Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczyliśmy do tej pory 63,4 mld zł.
•    I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce;
•    III edycja była zaadresowana do obszarów popegeerowskich;
•    IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych;
•    V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

Dowiedz się więcej na temat Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych!

Źródło: https://www.gov.pl/web/premier/rusza-7-nabor-rzadowego-programu-inwestycji-strategicznych---dofinansowanie-stref-przemyslowych


20230627 PGR 20230627 PGR 20230627 PGR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj