Muzyka i rekreacja. Prawie 14 mln zł z budżetu państwa na rozwój Krakowa
2023-06-26

– Kraków może liczyć na stałe wsparcie rządowe. Wyraża się ono w różnorodnych programach, z których korzysta miasto. Środki przekazywane są bezpośrednio Krakowowi, ale są też takie, które pośrednio, ale całościowo wpływają na jego rozwój. Dzięki prawie 14 mln zł przyznanym kilka dni temu przez premiera Mateusza Morawieckiego z rezerwy ogólnej budżetu państwa miasto wybuduje kolejne odcinki Wiślanej Trasy Rowerowej, jak również zakupi wyposażenie muzyczne na potrzeby Orkiestr Miejskich. To bezprecedensowy przykład w skali Małopolski i zarazem dowód, że samorządy mogą liczyć na wsparcie budowy dróg, mostów, ale też na „miękkie” projekty, o wymiarze artystycznym i rekreacyjnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Muzyczny Kraków


Na zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich Kraków otrzyma z rezerwy ogólnej budżetu państwa 10 mln zł. To będzie nowa jakość dla Capelli Cracoviensis i Orkiestry „Sinfonietta Cracovia”. Zakupionych zostanie 25 sztuk specjalistycznych instrumentów, takich jak wysokiej klasy fortepiany czy wiolonczele. Wśród planów zakupowych są również komplety sprzętu do nagrań i oświetlenia.

Taki sprzęt jest potrzebny muzykom, aby wykonywać koncerty o bardzo wysokich parametrach dźwiękowych. Dzięki niemu możliwe będzie też nagrywanie koncertów i przedsięwzięć muzycznych oraz profesjonalne doświetlenie wydarzeń scenicznych. Zyska cały muzyczny Kraków - nie tylko orkiestry miejskie, ale także m.in. Akademia Muzyczna, scena kompozytorska, środowisko muzyki dawnej, ale także współczesnej i nowej. Niewątpliwie jest to też najlepsza droga do rozwoju działań edukacyjnych, a w konsekwencji do ożywienia kulturalnego.

Capella Cracoviensis i Orkiestra „Sinfonietta Cracovia” należą do kluczowych orkiestr w kraju i rozpoznawalnych na arenie międzynarodowej. Dotychczas zespoły nie dysponowały kompletem instrumentów własnych lub specjalistycznych bądź wystarczająco wysokiej jakości. Dzięki rządowemu wsparciu orkiestry będą miały możliwość dalszego funkcjonowania i prowadzenia działalności muzycznej, dorównując wiodącym europejskim orkiestrom.

Szacowana wartość zakupu instrumentów wynosi 12,5 mln zł. Przyznane dofinansowania w kwocie 10 mln zł stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków własnych miasta Krakowa. Zakup zostanie zrealizowany do końca 2023 r.


Małopolski odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej coraz bardziej kompletny


Gmina miejska Kraków otrzymała z rezerwy ogólnej budżetu państwa także dofinansowanie w wysokości ponad 3,6 mln zł na kontynuację projektu rekreacyjnego. Chodzi o „Budowę dróg rowerowych o nawierzchni bitumicznej na wałach przeciwpowodziowych rzeki Wisły na odcinku od ul. Na Zakolu Wisły do granicy administracyjnej gminy Miejskiej Kraków z gminą Wieliczka”.

Inwestycja jest wykonywana na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w ramach realizowanego przez Wody Polskie zadania pn. „Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie”. Także w ubiegłym roku miasto Kraków otrzymało wsparcie z rezerwy ogólnej na ten cel.

Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych obejmuje wykonanie ścieżek rowerowych na odcinkach:

  • wał lewy rzeki Wisły od. ul. Klasztornej do lasku Mogilskiego,
  • wał prawy rzeki Wisły - cofkowy rzeki Dłubni od ujścia do rzeki Wisły od ul. Podbipięty do ul. Ptaszyckiego (w rejonie skrzyżowania z ul. Zakarnie),
  • wał lewy rzeki Wisły - cofkowy rzeki Dłubni pomiędzy ul. Na Niwach a ul. Podbagnie,
  • wał lewy rzeki Wisły od ul. Popielnik do ul. Kąkolowej,
  • wał prawy rzeki Wisły od ul. Na Zakolu Wisły do zbliżenia ul. Lutnia do wału Wisły.

Powstanie prawie 15 km ścieżek rowerowych. Prace obejmują wykonanie m.in. dwóch warstw nawierzchni bitumicznej (wiążącej i ścieralnej), poboczy z kruszywa oraz oznakowania poziomego i pionowego.

Inwestycja realizowana jest od grudnia 2021 r., a jej zakończenie przewidziane jest na lipiec tego roku. Planowane wydatki w 2023 r. to ponad 6,2 mln zł.

– Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dba o wszystkie samorządy, zapewniając środki na różnego rodzaju inwestycje. To ukłon w stronę mieszkańców, którzy korzystają na tym najwięcej. Dzięki licznym dofinansowaniom zmienia się nasze otoczenie, co można dostrzec gołym okiem. Budowane i modernizowane są drogi czy budynki użyteczności publicznej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o potrzeby wszystkich grup społecznych. Dzięki temu cała Polska ma szansę rozwijać się w sposób zrównoważony, a to oznacza też wsparcie dla projektów wykorzystujących potencjał danego samorządu. Dlatego właśnie te dwa projekty otrzymały dofinansowanie
– mówi II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

– Droga rowerowa na wałach Wisły to najbardziej malownicza trasa w naszym mieście. Do tej pory mieszkańcy jeździli do Tyńca, a teraz pojawiła się szansa, że pojadą przez Nową Hutę do Niepołomic. Dobrze, że są środki na takie inwestycje, które przekazuje rząd, bo to daje nadzieję na dobrą przyszłość. Równocześnie nie mogę się doczekać, aż usłyszymy koncerty w wykonaniu krakowskich orkiestr, które już wkrótce będą grały w Krakowskim Centrum Muzyki. Jako radny muszę jednoznacznie stwierdzić, że tak dużego wsparcia za rządów Donalda Tuska nie było – dodaje wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Michał Drewnicki.


Rządowe środki dla Krakowa


– Miasto Kraków nieustannie korzysta z różnych programów rządowych. I tak, dotychczasowe wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 93,5 mln zł. Z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do Krakowa trafiło już prawie 240 mln zł, w tym niemal 100 mln zł na budowę Centrum Muzycznego. W tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg po raz pierwszy środki trafiły do miast wojewódzkich. Na przebudowę drogi w ciągu ulic: Piaskowej, Stelmachów i Jordanowskiej oraz remont ulicy Konopnickiej na odcinku mostu Dębickiego Kraków otrzymał prawie 22 mln zł. To oczywiście tylko punktowy przegląd szerokiego zakresu pomocy, na którą może liczyć stolica Małopolski
– wylicza wojewoda Łukasz Kmita.


Kraków Kraków
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj