Podpisanie umów z samorządowcami gmin Wojnicz i Pleśna
2023-06-23

Blisko 2,2 mln zł popłynie do gminy Wojnicz na remont drogi „Szkodna Północna”, a 1 mln zł do gminy Pleśna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Umowy potwierdzające przyznane dofinansowanie podpisał dziś z samorządowcami I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Obecni byli także posłowie Anna Pieczarka oraz Wiesław Krajewski.

– Kolejne środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa popłyną do samorządów za sprawą podpisanych dziś umów. Wszystkie te inwestycje prowadzone są z myślą o mieszkańcach. Stanowią dowód troski o rozwój również tych mniejszych miejscowości. Pokazują, że dobra współpraca, jaka jest między rządem, a władzami samorządowymi, przyczynia się do ważnych inwestycji w środowisku lokalnym – mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


Gmina Wojnicz z dofinansowaniem blisko 2,2 mln zł


– Od długiego czasu mieszkańcy zmagali się z utrudnieniami na drodze „Szkodna Północna”, która była w złym stanie technicznym. Dzięki środkom, jakie popłyną do gminy za sprawą podpisanej dziś umowy, wyremontowany zostanie odcinek o długości blisko 2,2 km – wyjaśnia wicewojewoda Pagacz.

Całkowity koszt zadania realizowanego w 2023 r. pn. „Remont drogi „Szkodna Północna”- działka nr 16 w Olszynach i działka nr 65 w Sukmaniu, gmina Wojnicz” wynosi ponad 2,7 mln zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie. Pozostałe koszty związane z realizacją tej inwestycji pokryje gmina.

Celem zadania jest zapewnienie właściwego stanu technicznego infrastruktury drogowej i poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.
Zadanie obejmuje: rozbiórkę płyt drogowych żelbetowych, wymianę konstrukcji nawierzchni w miejscach uszkodzeń, wykonie pobocza oraz obsypanie krawędzi poboczy ziemią, remont odwodnienia i zjazdu, a także rozbiórkę płyt ażurowych i ułożenie nowych.


Dokładnie 1 mln dla gminy Pleśna

– Tak długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja zostanie zrealizowana. W ramach realizacji zadnia powstaną 3 odcinki sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łowczówek, Świebodzin i Janowice o łącznej długości ponad 3 km. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie 1 mln zł. To niezwykle ważna inwestycja, która w ponad 40 procentach zostanie sfinansowana z rezerwy ogólnej budżetu państwa – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W wyniku realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świebodzin, Janowice, Łowczówek” powstaną odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w:

  • Łowczówku – długość ponad 1,2 km,
  • Świebodzinie - długość ponad 1,3 km,
  • Janowicach – długość blisko 0,5 km.

Celem zadania jest poprawa warunków sanitarnych, a tym samym poprawa jakości wód gruntowych, w tym rzeki Dunajec, i ochrona środowiska naturalnego. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku. Szacunkowa wartość całkowita zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku wynosi ponad 2,6 mln zł.


Wojnicz-Pleśna Wojnicz-Pleśna Wojnicz-Pleśna Wojnicz-Pleśna Wojnicz-Pleśna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj