Modernizacja mostu w gminie Łużna
2023-06-23

Wybudowany ok. 40 lat temu most znajdujący się w ciągu drogi gminnej Szalowa Górzyna zostanie odpowiednio zabezpieczony. II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podpisał z wójtem gminy Łużna Mariuszem Tarsą umowę o dofinansowaniu środkami pochodzącymi z budżetu państwa inwestycji polegającej na modernizacji tego obiektu. W wydarzeniu uczestniczył senator Wiktor Durlak. 

– Realizacja tego zadania zapewni właściwy stan techniczny mostu i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Łużna. Droga, w ciągu której znajduje się przedmiotowy most, stanowi ważne połączenie dla lokalnej społeczności. Dla części z nich jest jedynym dojazdem do drogi wyższej kategorii. Most został wybudowany w latach 80. XX-wieku. Już niedługo mieszkańcy będą mogli cieszyć się efektami jego modernizacji. Nie byłoby to możliwe bez przyznania przez premiera Mateusza Morawieckiego środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa gminie. To zadanie jest przykładem, że rząd Prawa i Sprawiedliwości słucha mieszkańców i nie zapomina o małych miejscowościach. Docieramy tam, gdzie jesteśmy potrzebni – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Podjęte w ramach zadania działania pozwolą na usunięcie nieprawidłowości wskazanych w decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorlicach poprzez:

1. oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dźwigarów stalowych oraz barierek;

2. usunięcie warstwy ziemi wraz z roślinnością z pomostu i poboczy na moście;

3. oczyszczenie gzymsów oraz bocznych części płyty pomostu oraz naprawę ich powierzchni za pomocą zapraw z dodatkiem żywic epoksydowych;

4. uszczelnienie istniejących konstrukcji oporujących w rejonie dojazdów do mostu wraz z nasypami i stożkami nasypów;

5. odtworzenie warstwy narzutu kamiennego grubości minimum 40 cm dna koryta w rejonie mostu;

6. naprawę przypowierzchniowych miejsc korozji betonu przyczółków za pomocą zapraw z dodatkiem żywic epoksydowych.

Szacowana wartość inwestycji wynosi ponad 234 tys. zł. 80% kosztów – prawie 188 tys. zł – pokrywa dofinansowanie przyznane przez premiera Mateusza Morawieckiego na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Pozostałe koszty stanowią wkład własny gminy.

Podczas wizyty w gminie senator Wiktor Durlak i wicewojewoda Mateusz Małodziński odwiedzili remontowany budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łużnej.

20230623 Łużna 20230623 Łużna 20230623 Łużna 20230623 Łużna 6fb78d89-56f6-4789-834e-8515253423e7WhatsApp Image 2023-06-23 at 16.05.29WhatsApp Image 2023-06-23 at 16.05.30
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj