Tomasz Zaborowski nowym przewodniczącym Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
2023-06-21

Podczas XII Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego Tomasz Zaborowski został wybrany na nowego przewodniczącego Zarządu. Poseł Urszula Rusecka i wojewoda małopolski Łukasz Kmita pogratulowali nowemu przewodniczącemu i złożyli wyrazy uznania Adamowi Lachowi, który pełnił tę funkcję przez dwa lata.

– Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” ma szczególne zasługi w dbaniu o dobro ludzi pracy. Nie ma w Polsce drugiego związku zawodowego tak mocno zaangażowanego w dbanie o sprawy pracowników, o ich godność, o ich zarobki, a przede wszystkim o to, aby poszczególne władze sprawujące w Polsce rządy realizowały postulaty "Solidarności". Podpisane z rządem porozumienie wykuwało się w toku bardzo trudnych dyskusji i prac już od listopada. Dziękuję za emerytury pomostowe, za wolne niedziele, za przywrócenie wieku emerytalnego, za podwyżki pensji minimalnej, za stawkę godzinową i wiele, wiele innych spraw – wymienia poseł Urszula Rusecka.

– „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze”. To słowa patrona NSZZ „Solidarność” ks. Jerzego Popiełuszki, który uosabiał to, czym była i jest „Solidarność”. Członkowie Związku kontynuują świadectwo błogosławionego męczennika. Panu Przewodniczącemu Tomaszowi Zaborowskiemu życzę satysfakcji z pełnionej funkcji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Jednocześnie składam serdeczne podziękowania Panu Adamowi Lachowi, który wniósł do małopolskiej „Solidarności” wiele wartościowych pomysłów i skutecznie je realizował – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dyskusja ma prowadzić do rozwiązania problemów, nie ma być dyskusją samą dla siebie. Będę się starał tak działać. Począwszy od organizacji najniższego szczebla po sam czubek Zarządu Regionu i Komisję Krajową. Dyskutujmy, wymieniajmy swoje spostrzeżenia i poglądy, ale wychodźmy z każdego spotkania jako jedna siła, z którą należy się liczyć. Budujmy to, aby Związek Zawodowy „Solidarność” był tą siłą, z którą trzeba się liczyć i należy się liczyć – mówił w swym pierwszym wystąpieniu nowy przewodniczący Tomasz Zaborowski.

NSZZ „Solidarność” jest obecnie największym w Polsce związkiem zawodowym. Zorganizowani pracownicy różnych zawodów razem walczą o lepsze warunki pracy i wyższe płace.

Więcej informacji o NSZZ „Solidarność”: https://www.solidarnosc.org.pl/ 

20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność 20230621 Solidarność
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj