Z myślą o pacjentach. 3 mln zł z budżetu państwa na rozbudowę Szpitala Powiatowego im. św. Jana Pawła II w Wadowicach
2023-06-21

Historia lecznictwa w Wadowicach sięga XVII stulecia, natomiast pierwszy szpital powstał niespełna dwa wieki później. Na przestrzeni setek lat zaszło wiele zmian, ale obecny Szpital Powiatowy im. św. Jana Pawła II w Wadowicach nie zwalnia tempa i jest stale modernizowany. Wszystko to z myślą o pacjentach.
 
Aktualnie w Szpitalu trwa wielomilionowa inwestycja polegająca na nadbudowaniu pawilonu „E” o dodatkowe dwie kondygnacje. Na jej realizację placówka pozyskała środki z różnych źródeł, w tym m.in. z budżetu państwa. Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał ze starostą wadowickim Eugeniuszem Kurdasem umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania w wysokości 3 mln zł z rezerwy ogólnej premiera. W wydarzeniu uczestniczył także poseł ziemi wadowickiej Filip Kaczyński.

– O rozbudowę Szpitala zabiegaliśmy od dłuższego czasu. Historia pozyskania środków sięga jeszcze roku ubiegłego. Bardzo się cieszę, że polski rząd ma możliwość dołożenia się do realizacji tak ambitnego zadania. Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Mamy to! Bardzo się cieszę, wielkie gratulacje – mówi poseł Filip Kaczyński.

– Sukcesywnie likwidujemy bariery infrastrukturalne. Chcemy, aby Małopolanie mieli jednakowy dostęp do wszystkich usług, w szczególności tych związanych z ochroną zdrowia. Dzięki środkom z budżetu państwa przyznanym przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego w wysokości 3 mln zł, Szpital Powiatowy w Wadowicach będzie mógł wykonać niezbędne prace wykończeniowe w dobudowywanych kondygnacjach istniejącego pawilonu „E”. W efekcie poprawi się bezpieczeństwo pacjentów, a świadczone usługi medyczne zyskają nową, lepszą jakość
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu czuwa także 5 zespołów ratownictwa medycznego zlokalizowanych w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej i Andrychowie. Wszystkie ZRM w powiecie wadowickim działają całodobowo: 1 specjalistyczny i 4 podstawowe.

– Zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz turystów do nas przyjeżdżających to dla obecnego zarządu i Rady Powiatu absolutne priorytety. Dlatego wspólnie z dyrekcją Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach zdecydowaliśmy się na kolejną wielką inwestycję w powiatową służbę zdrowia, czyli nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje. Dzięki wszechstronnemu wsparciu ta ogromna inwestycja już niedługo będzie miała swój finał – podkreśla starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas.

– Realizacja inwestycji to skok w rozwoju Szpitala. Spowoduje ona nie tylko znaczne zwiększenie dostępności dla mieszkańców świadczeń medycznych w zakresie nie wykonywanych dotychczas w powiecie krótkich procedur jednodniowych i rozwój szybkiej diagnostyki, ale także umożliwi bardziej racjonalne rozłożenie funkcji szpitala. Na zwolnionych przestrzeniach uruchomiona zostanie rehabilitacja prowadzona w trybie leczenia stacjonarnego i dziennego – mówi dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Barbara Bulanowska.


Nowa jakość


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach w czerwcu 2022 r. rozpoczął realizację inwestycji pn. „Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę pawilonu „E” o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem” w ramach Działania 14.1 REACT – EU dla zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt  zakłada rozbudowę głównego pawilonu szpitala o dwie kondygnacje, których planowana powierzchnia użytkowa to prawie 2,5 tys. m2. Na jednej z nich utworzony zostanie nowoczesny Ośrodek Szybkiej Diagnostyki i Terapii Krótkoterminowej. W ramach Ośrodka skonsolidowane zostaną pracownie diagnostyczne i Oddział Chirurgii I Dnia z dwoma salami operacyjnymi. Będą tam przeprowadzane jednodniowe zabiegi, m.in. z zakresu otolaryngologii i okulistyki oraz endoskopowe badania diagnostyczne. Uruchomione zostaną 3 sale w ramach Pracowni Endoskopii, tj. sali do gastroskopii, kolonoskopii i cystoskopii.

Na kolejnej kondygnacji zostaną rozlokowane dwa oddziały wewnętrzne, które obecnie znajdują się w różnych częściach szpitala. Takie rozwiązanie pozwoli na ograniczenie transmisji wewnątrzszpitalnych oraz zaspokoi potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie świadczeń niezrealizowanych w okresie pandemii.  

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ok. 42,5 mln zł. Kwota na ten cel pochodzi z różnych źródeł. Dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego  w Wadowicach wyniosło 15 mln zł; Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał niemal 15 mln zł w ramach Działania 14.1 REACT-EU dla zdrowia; 3 mln zł pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa; kolejne 3 mln zł to środki przekazane przez gminy powiatu wadowickiego; pozostała kwota to środki własne Szpitala oraz pożyczka z budżetu Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Plac budowy został oddany wykonawcy w lipcu 2022 r., a harmonogram prac zakłada wykonanie inwestycji do końca września bieżącego roku.

Stan zaawansowania robót budowlanych wynosi 80%. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem instalacji wentylacyjnych, elektrycznych oraz teletechnicznych. W pełni zaawansowane są prace wykończeniowe związane z przygotowaniem podłoża pod wykładziny, trwa wykonywanie konstrukcji sufitów podwieszanych, montaż opraw oświetleniowych oraz obudowy sal operacyjnych. Do wykonania pozostał jeszcze montaż odbojnic, narożników, biały montaż sanitariatów, parawanów, osprzętu elektrycznego, sieci LAN i sterowania, a także dostawa i montaż wyposażenia.


Wsparcie dla Szpitala


– Środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na które podpisaliśmy dziś umowę, to nie jedyne wsparcie, jakiego udzielono Szpitalowi Powiatowemu w Wadowicach. Placówka otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1,3 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu możliwy był zakup sprzętu medycznego za prawie 1,2 mln zł, takiego jak: aparat USG stacjonarny z kolorowym doplerem, sterylizator niskotemperaturowy, defibrylatory z kardiowersją, videogastroskopy, videokolonoskop, szafa na Endoskopy czy ssaki elektryczne jezdne. Za pozostałą kwotę zrealizowana została inwestycja pn. „Rozbudowa instalacji tlenowych poprzez montaż zbiornika kriogenicznego 10 t do magazynowana tlenu medycznego ciekłego z parownicą i reduktorem oraz rozbudowa instalacji wewnętrznej na dwóch oddziałach szpitalnych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Szpital aktualnie dysponuje dziesięcioma oddziałami i ma 229 łóżek.


Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice Wadowice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj