Droga S1 stanie się wizytówką regionu
2023-06-17

W Dankowicach ogłoszono podpisanie umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na – dofinansowanej z POIiŚ - budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy-Bielsko-Biała. W wydarzeniu uczestniczyli: minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele CUPT i GDDKiA.

- Systematycznie budujemy kolejne drogi, aby Polska rozwijała się równomiernie w każdym swoim zakątku. Dzisiaj ogłaszamy podpisanie ostatniej umowy na dofinansowanie inwestycji drogowej, która pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. To swoiste zwieńczenie programu, w którym na budowę polskich dróg - z należnych Polsce funduszy europejskich - przeznaczyliśmy w sumie ok. 47 mld zł. Budowa drogi ekspresowej S1 przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, usprawni transport transgraniczny w regionie i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

- Budujemy spójną sieć dróg szybkiego ruchu przy udziale środków krajowych oraz europejskich. Droga ekspresowa S1 jest obecnie w budowie na wielu odcinkach i docelowo połączy granicę polsko-słowacką w Zwardoniu, Węgierską Górkę, Bielsko-Białą, Mysłowice i Dąbrowę Górniczą z autostradą A1 w okolicy lotniska Pyrzowice. Unijne dofinansowanie do budowy kolejnych ich odcinków jest dowodem na to, że Polska jest wiarygodnym partnerem, który sprawnie realizuje inwestycje komunikacyjne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Budowa drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu krajowym. S1 będzie przebiegała nowym śladem głównie przez województwo śląskie, ale również Małopolskę, ponieważ przetnie gminę Brzeszcze w powiecie oświęcimskim. Ta droga będzie miała kluczowe znaczenie w kontekście wyprowadzenia ruchu tranzytowego z małych miast i miejscowości. Wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców, którzy musieli zmagać się z wzmożonym ruchem czy hałasem w swoich miejscowościach. Gratuluje podpisania umowy i życzę jak najszybszego rozpoczęcia prac – przyznał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Inwestycja wpłynie na komfort i bezpieczeństwo jazdy na Podbeskidziu. Cieszymy się, że ten odcinek drogi S1 niedługo zostanie ukończony. To z pewnością świetna wiadomość chociażby dla Pszczyny czy Czechowic-Dziedzic. Dziękuję ministrowi Grzegorzowi Pudzie za jego zaangażowanie w równomierny rozwój kraju, w tym Podbeskidzia i województwa śląskiego – powiedział wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz.  

- Droga ekspresowa S1 na odc. Kosztowy – Bielsko-Biała powstanie dzięki wsparciu z funduszy europejskich w wysokości ponad 440 mln zł. Środki unijne sukcesywnie napędzają rozwój społeczno-gospodarczy w różnych częściach naszego kraju. Nowa droga ekspresowa to krótszy czas przejazdu, a także większe bezpieczeństwo i komfort zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców regionu. Dodatkowo wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich to wartość dodana na rzecz ochrony środowiska – powiedziała zastępca dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych Sylwia Cieślak-Wilk.

- Mamy już komplet umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków unijnych. Łączna wartość inwestycji, dla których zawarliśmy umowy o dofinansowanie, wynosi ponad 89,7 mld zł, w tym koszty kwalifikowalne to ponad 50 mld zł. Te wartości podkreślają sprawność GDDKiA w wykorzystywaniu funduszy unijnych dla rozwoju sieci drogowej. To jednak nie koniec pracy. Podpisana umowa o dofinansowanie dla S1 Kosztowy - Bielsko-Biała oznacza, że ostatni projekt drogowy otrzymał dofinansowanie unijne w ramach POIiŚ. Teraz będziemy pracować nad skutecznym rozliczeniem poszczególnych projektów i maksymalnym wykorzystaniem przyznanych środków unijnych - podkreślił p. o. dyrektora oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach Marek Niełacny.

Wartość podpisanej już umowy pomiędzy Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej I fazy inwestycji wynosi 997 mln zł, w tym dofinansowanie z POIiŚ - blisko 441 mln zł. Natomiast II faza tego projektu będzie realizowana przy wsparciu z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FENIKS).

-  Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w 2025 r. dokończymy budowę niezwykle istotnego 27-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Kosztowy-Bielsko-Biała. Jestem przekonany, że trasa S1 w przyszłości stanie się wizytówką naszego regionu
– powiedział minister Grzegorz Puda.

Po uzupełnieniu brakującego odcinka, będzie można przejechać nowoczesną trasą przez całą Polskę z południa na północ - od granicy ze Słowacją drogą ekspresową S1, a następnie autostradą A1. Natomiast podróż z Bielska-Białej nad Bałtyk zajmie niecałe 6 godzin.

Kilkuetapowa inwestycja


Realizowany odcinek drogi ekspresowej S1 zlokalizowany jest w południowej części Polski i przebiega przez obszar województwa śląskiego i małopolskiego, na terenie miasta Bielsko-Biała w powiecie bieruńsko–lędzińskim, pszczyńskim, oświęcimskim, bielskim i miejskim Bielsko-Biała, na terenie gmin: Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Wilamowice i Bestwina.

Źródło: MFiPR

20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga 20230617 Dankowice Droga
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj