Środki dla powiatu tarnowskiego na stabilizację osuwisk
2023-06-19

Południowa część powiatu tarnowskiego i Sądecczyzna, ze względu na swoje ukształtowanie terenu, to obszary o największej liczbie osuwisk w kraju. Dzięki pomocy rządu premiera Mateusza Morawieckiego samorządy mają możliwość odbudowania zniszczonej infrastruktury.

Beneficjentem takiego wsparcia jest powiat tarnowski, który będzie miał szansę wyregulować cztery osuwiska. Umowy potwierdzające dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi podpisali dziś I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz starosta tarnowski Roman Łucarz.

Na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwisk nr 16458 i nr 16602 wraz z odbudową drogi powiatowej 1397K relacji Janowice-Szczepanowice w m. Janowice” powiat otrzymał dofinansowanie rzędu ponad 130 tys. zł.

Na drugie zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 136427 celem zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1398K relacji Rzuchowa - Pleśna - Siedliska w m. Rychwałd” samorząd otrzymał środki w wysokości prawie 54 tys. zł.

Trzecie zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 123007 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1404K relacji Dębno - Melsztyn w m. Gwoździec” otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad 69 tys. zł.

– W nierównej walce z naturą człowiek nie jest w stanie wygrać, czego przykładem są choćby pojawiające się osuwiska. Można natomiast minimalizować ich skutki, w czym nieustannie samorządy wspiera rząd premiera Mateusza Morawieckiego. Dzięki podpisanym dzisiaj umowom powiat tarnowski wykona niezbędną dokumentację geologiczno-inżynierską, która jest wstępem do rozpoczęcia prac nad stabilizacją łącznie czterech osuwisk. Działamy sprawnie i efektywnie, w trosce o bezpieczeństwo Małopolan – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.


Ponad 27 mln zł dla Małopolski na walkę z osuwiskami


Do dnia 15 czerwca br. małopolskim samorządom zostały przyznane środki dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości niemal 27,5 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Tegoroczne środki trafią do 11 samorządów na realizację 16 zadań:

  • 8 gmin: Kamionka Wielka (2 zadania), Piwniczna-Zdrój (1 zadanie), Rabka-Zdrój (1 zadanie), Lanckorona (1 zadanie), Zakliczyn (1 zadanie), miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna (1 zadanie), miasto Nowy Sącz (1 zadanie), miasto Limanowa (3 zadania) – na łączną kwotę prawie 19,5 mln zł;
  • 3 powiatów: nowosądecki (1 zadanie), tarnowski (3 zadania), wielicki (1 zadanie) – na łączną kwotę blisko 8 mln zł.


Więcej: https://malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=14885


umowy Tarnów umowy Tarnów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj