Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu" w Małopolsce
2023-06-16

– Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” to konkretna pomoc w formie posiłków dla dzieci i uczniów, ale także wsparcie dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych w postaci produktów żywnościowych bądź świadczeń pieniężnych na zakup posiłków. To również środki na doposażanie lub remont stołówek i jadalni szkolnych, które powinny odpowiednio spełniać swoje funkcje i być przy okazji estetyczne. Niedawno uruchomiliśmy koleją pulę środków na ten cel. W tym roku w Małopolsce to ponad 36 mln zł na trzy moduły wchodzące w skład programu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O wynikach rządowego programu mówił dziś w limanowskiej Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Prawie 4 mln zł na organizację stołówek


– To nie przypadek, że jesteśmy dziś w Limanowej. Gmina na realizację programu w ramach III modułu otrzymała środki w wysokości 400 tys. zł, które pozwolą na organizację i doposażenie szkolnych stołówek w 5 limanowskich szkołach. Dziękuję wójtowi Janowi Skrzekutowi, że wspólnie z dyrektorami szkół rozwija i modernizuje stołówki i jadalnie szkolne z rządowym wsparciem. Dzięki temu posiłki serwowane w szkole są smaczne, zdrowe i niedrogie – mówił wojewoda Kmita.

– Szkoła Podstawowa w Mordarce otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie wykonanie remontu pomieszczeń kuchni i stołówki, m.in. wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia, malowanie pomieszczeń, a także zakup niezbędnego wyposażenia kuchni i stołówki – mówi wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut.

– W naszej szkole codziennie wydawanych jest około 270 posiłków dwudaniowych. Koszt jednego posiłku, jaki ponoszą rodzice, to zaledwie 4 zł. Posiłki są przygotowywane na miejscu, a panie kucharki starają się, aby były kaloryczne i zbilansowane. Z posiłków korzystają zarówno dzieci z oddziałów przedszkolnych, jak również uczniowie klas 1-8 – mówi dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordarce Paweł Ciuła.

W 2023 r. na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków środki finansowe otrzyma 59 szkół podstawowych z Małopolski. Dofinansowanie w wysokości niemal 4 mln zł trafi do 36 organów prowadzących szkoły.

– Dzięki tym środkom szkolne stołówki zyskują nowe oblicze. To niezwykle ważne zarówno dla uczniów, jak i pracowników
– dodaje wojewoda Kmita.

Wykaz organów prowadzących wraz z wysokością dofinansowania: https://bip.malopolska.pl/muw,a,2285807,wykaz-organow-prowadzacych-wraz-z-wysokoscia-udzielonego-wsparcia-finansowego-w-2023-r-w-ramach-wiel.html


Pomoc w zakresie dożywiania

Zgodnie z ustawą budżetową na 2023 rok, na realizację I i II modułu programu „Posiłek w szkole i w domu” dla województwa małopolskiego MRiPS przyznało kwotę ponad 25 mln zł oraz kwotę z I transzy rezerwy celowej wynoszącą ponad 7 mln zł. Łącznie do Małopolski trafiły już zatem przeszło 32 mln zł. Przyznanie II transzy rezerwy celowej planowane jest na drugą dekadę sierpnia. Szacunkowo pomocą w tym roku może zostać objętych prawie 66 tys. osób.

– Kiedy program był uruchamiany, premier Mateusz Morawiecki mówił, że „trudno przyswajać wiedzę z pustym żołądkiem”. Oferowane przez program wsparcie to doraźna, konkretna pomoc kierowana do dzieci i młodzieży z rodzin o niższych dochodach. Nie zapominamy także o osobach dorosłych, w tym o seniorach i o osobach z niepełnosprawnościami, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zapewnić sobie gorącego posiłku. Dbamy też o to, aby młodzież mogła spożywać posiłki w odpowiednio do tego przystosowanych jadalniach – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

W roku 2023 w ramach rządowego programu na realizację zadań z I i II modułu gmina Limanowa już otrzymała prawie 190 tysięcy zł, a środki te zostaną zwiększone jeszcze o prawie 51 tys.

– Mieszkańcy gminy Limanowa korzystają również ze wsparcia w ramach modułu I i II. Co roku z dożywiania korzysta od 250 do 430 uczniów, a pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności otrzymuje średnio 250 osób z około 200 rodzin – dodaje wójt Jan Skrzekut.

Wszystkie 182 małopolskie gminy korzystają ze wsparcia programu od początku jego działania. W ubiegłorocznej edycji małopolskie gminy uzyskały dofinansowanie na poziomie prawie 47,5 mln zł, dzięki czemu pomoc otrzymało 63 655 osób.

Program skierowany jest do gmin. Przewiduje on wsparcie w udzielaniu pomocy dzieciom, uczniom i młodzieży (moduł I) oraz osobom dorosłym (moduł II). Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu powinny złożyć wniosek o dofinansowanie w ośrodkach pomocy społecznej.

Środki przekazane samorządom są przeznaczone na dofinansowanie jednej z trzech form pomocy: posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych bądź świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.


Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Mordarka Limanowa moduł IIILimanowa moduły I i IIMałopolska moduły I i IIMałopolska moduł III
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj