Prostujemy informacje Onetu
2023-06-14

w artykule: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/pis-wymyslil-plebiscyty-ludowe-by-siac-chaos-niewiarygodnie-grozne/fxc934s?fbclid=IwAR1VDCuI-zIhBVEiFmIduC0REif8W5kuWjDpHpp6rdvFWJRPluPV2HeLWCM Onet podał informacje dotyczące Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, które są całkowicie niezgodne ze stanem faktycznym. Źródłem tych informacji na pewno nie jest Urząd Wojewódzki, gdyż autorka nie kontaktowała się z nami.

Podane w tekście tezy w sposób rażący odbiegają od prawdy i budują w Czytelnikach nieprawdziwy obraz sytuacji. Przede wszystkim zaś są nierzetelne i nie znajdują potwierdzenia w faktach.

W artykule znajdują się stwierdzenia:

- Tak właśnie jest w Krakowie, gdzie po przegłosowaniu przez radnych uchwały o likwidacji ważnej miejskiej spółki, kroki w tym celu podjął właśnie wojewoda

- Wojewoda już rozpoczął pierwsze kroki w celu postawienia spółki w stan likwidacji.

- Pytanie, co z tego, skoro wojewoda już uznał ważność tej uchwały, wbrew przedstawionym przez nas ekspertyzom prawnym — mówi prof. Majchrowski.

Podajemy fakty. Wojewoda Małopolski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie Spółki Kraków 5020, jednakże kontynuowana jest ocena ich legalności. Aktualnie analizowane jest stanowisko Prezydenta Miasta Krakowa oraz wyjaśnienia przedłożone przez Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa. Po zakończeniu oceny nadzorczej organ nadzoru ma możliwość skierowania skargi do sądu administracyjnego.

Ponadto sugerowanie, że Urząd Wojewódzki ma narzędzia do postawienia spółki w stan likwidacji, jest oczywistą nieprawdą. Urząd Wojewódzki ani nie tworzy, ani nie likwiduje spółek miejskich. Kompetencje Urzędu Wojewódzkiego odnoszą się wyłącznie do formalnej oceny uchwał jednostek samorządu terytorialnego. Sprawdzamy, czy uchwała pod względem prawnym spełnia wymogi. To wszystko. Jeżeli uchwała jest źle przygotowana od strony formalnej, nie może funkcjonować w obrocie prawnym. Wówczas wojewoda wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze albo składa skargę do sądu.

W przypadku

1) uchwały NR CIX/2945/23 Rady Miasta Krakowa z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących likwidacji spółki Kraków 5020 Sp. z o.o. oraz

2) uchwały NR CIX/2965/23 Rady Miasta Krakowa z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie rozwiązania KRAKÓW 5020 – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

ta analiza jest w toku – także dlatego, że ostatnią korespondencję ze strony krakowskiego samorządu otrzymaliśmy 2 czerwca, czyli tuż przed terminem na ewentualne wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Sprawa złożenia przez Wojewodę Małopolskiego skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest zatem otwarta.

Jednocześnie w kontekście artykułu Onetu, który stanowi odwołanie do tychże treści:

https://wiadomosci.onet.pl/krakow/smok-ktory-obroni-miasto-i-przechytrzy-dratewke-prezydent-krakowa-i-jego-spolka/v8yq9er?fbclid=IwAR1VDCuI-zIhBVEiFmIduC0REif8W5kuWjDpHpp6rdvFWJRPluPV2HeLWCM

podajemy, że rzeczywiście Kraków może liczyć na stałe wsparcie rządowe. Wyraża się ono w różnorodnych programach, z których korzysta miasto. Zebraliśmy tylko wybrane informacje na grafikach dla punktowego zilustrowania skali tej pomocy – zarówno w kontekście środków bezpośrednio przekazywanych Krakowowi, jak i tych, które pośrednio, ale całościowo wpływają na jego rozwój.

Dodajmy, że zupełnie niedawno Kraków otrzymał rządowe wsparcie na bardzo ciekawy projekt. pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich”. Tym razem były to środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa, przyznane na wniosek wojewody Łukasza Kmity złożony do premiera Mateusza Morawieckiego. Dofinansowanie jest bardzo wysokie i opiewa na 10 mln zł. Nawet zatem w przypadku takich „miękkich” działań krakowski samorząd może liczyć na rządowe wsparcie. To bezprecedensowy przykład w skali Małopolski i zarazem dowód, że samorządy mogą otrzymać pomoc na remonty dróg, mostów itd., ale też na projekty o swego rodzaju wymiarze artystycznym.


20220428 SPROSTOWANIEgrafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614 grafika 20230614
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj