Od 30 lat działają na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju. Jubileusz WFOŚiGW w Krakowie
2023-06-06

Wspierać działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce. To misja, którą od 30 lat pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W gali z okazji jubileuszu jednostki uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, posłowie: Anna Paluch, Urszula Rusecka, Władysław Kurowski, Krzysztof Kozik, Filip Kaczyński, wicemarszałkowie województwa małopolskiego Łukasz Smółka i Józef Gawron, II zastępca prezydenta miasta Krakowa Jerzy Muzyk, starosta krakowski Wojciech Pałka, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Uroczystość, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce, była okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę.

– Gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, odnawialne źródła energii oraz ochrona przyrody. To najważniejsze kategorie działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego pracownicy wspierają jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, państwowe jednostki budżetowe, osoby fizyczne i innych wnioskodawców. Dzisiejsza uroczystość jest wyjątkową okazją do podziękowania za Państwa działalność na rzecz środowiska. Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Wojewoda wręczył nadane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia państwowe: 1 Złoty, 15 Srebrnych oraz 3 Brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

– Szczególne podziękowania kieruję do odznaczonych dzisiaj pracowników WFOŚiGW. Te medale są wyrazem uznania za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Gratuluję i życzę kolejnych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym
– dodaje wojewoda Kmita.

Więcej informacji o WFOŚiGW: https://www.wfos.krakow.pl/


20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW 20230606-WFOŚiGW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj