Świetlica wiejska w Zdoni w gminie Zakliczyn otwarta!
2023-05-27

Od dziś mieszkańcy Zdoni w gminie Zakliczyn mogą cieszyć się zmodernizowanym budynkiem świetlicy wiejskiej. W uroczystościach wziął udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, który odczytał list skierowany do uczestników przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę. Obecna była również poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

- Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich zajmuje w polityce polskiego rządu bardzo ważne miejsce. Poprzez rozwój infrastruktury oraz zapewnienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do usług, a także rozwój funkcji kulturowych i społecznych wsi następuje realna poprawa warunków życia lokalnych społeczności - przekazał w liście wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowi Zdonia miała na celu zwiększenie aktywności obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Priorytetem działań tej Grupy jest wykorzystanie walorów przyrodniczych oraz kulturowych Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego poprzez inicjowanie i realizowanie unikalnych projektów europejskich.

- Gratuluję Władzom Gminy Zakliczyn, Panu Sołtysowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pozyskanie oraz efektywne wykorzystanie środków na modernizację budynku świetlicy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki Państwa pro-aktywności, zarówno mieszkańcy, jak również przybywający tu turyści, zyskali miejsce, w którym mogą miło i wartościowo spędzać wolny czas oraz budować poczucie wspólnoty. Życzę, aby oddana dziś do użytku świetlica jak najlepiej służyła mieszkańcom Zdoni oraz całej Gminy Zakliczyn - odczytał w dalszej części wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.


20230527 Zdonia1 20230527 Zdonia swietlica 20230527 Zdonia 20230527 Zdonia 20230527 Zdonia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj