Spotkanie z Lokalnymi Radami Seniorów z Małopolski
2023-05-29

„Każde pokolenie ma własny głos”, bo i każda generacja ma swoje potrzeby. Nie inaczej jest z seniorami, którzy potrzebują szczególnego wsparcia. Dlatego tak ważne są merytoryczne rozmowy na różnych szczeblach, aby działania państwa były jak najbardziej dopasowane do potrzeb osób starszych. Dziś w takim spotkaniu z Lokalnymi Radami Seniorów z województwa małopolskiego wziął udział II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Obecny był także dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Kowalczyk.

Małopolska jest kolejnym z województw, w którym Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej spotyka się z Lokalnymi Radami Seniorów. Podczas dzisiejszego forum przedstawione zostały działania Ministerstwa oraz Wojewody Małopolskiego na rzecz osób starszych. Omówiono także m.in. strategię rozwoju usług społecznych oraz politykę publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.).

– Ze względu na sukcesywnie zwiększającą się populację osób starszych samorządy powinny brać pod uwagę punkt widzenia i potrzeby tej grupy. Pomocne w tej materii są rady seniorów, które reprezentują interesy najstarszych mieszkańców. W ubiegłym roku w małopolskich gminach funkcjonowało 35 takich rad. Dziś jest już ich 38. Dzięki spotkaniom takim jak to dzisiejsze, potrzeby i oczekiwania seniorów mają szansę zostać zidentyfikowane, a odpowiedź na nie odpowiednio dopasowana – mówi wicewojewoda Mateusz Małodziński.

*
Gminne rady seniorów działają poprzez wspieranie i upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy o roli i zadaniach samorządu terytorialnego oraz wiedzy o prawach publicznych związanych ze statusem członka samorządu terytorialnego. Reprezentanci rady seniorów są członkami zespołów tematycznych, tworzonych przy samorządach. Zgłaszają uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego, informują organy gminy o potrzebach seniorów wraz z propozycją ich zaspokojenia, współpracują z gminnymi strukturami organizacyjnymi, również przy opiniowaniu i rozstrzyganiu istotnych problemów dotyczących seniorów.


20230529_Seniorzy 20230529_Seniorzy 20230529_Seniorzy 20230529_Seniorzy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj