Blisko samorządu, blisko mieszkańców. Wicewojewoda Mateusz Małodziński w Limanowej
2023-05-18

Stan porządku publicznego, bezpieczeństwo, program zapobiegania przestępczości, współpraca z organizacjami pozarządowymi – to tylko niektóre tematy poruszone na XXXIII sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Dyskusjom przysłuchiwał się II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.

Szczególnym punktem sesji było uhonorowanie pana Stanisława Gągały Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, przyznanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jak podkreślił wicewojewoda Małodziński, wręczając odznaczenie, jest to wyraz uznania za pełną zaangażowania działalność zawodową i publiczną, bo i ona jest formą służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Podczas sesji wicewojewoda podpisał również dwie umowy z małopolskimi samorządami potwierdzające rządowe dofinansowanie dla inwestycji ważnych dla mieszkańców.

I tak powiat limanowski otrzymał ponad 2 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki tym środkom, pokrywającym 50% wartości inwestycji, zostanie przebudowana droga powiatowa w miejscowości Jadamwola. Długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 1,142 km.

– Inwestycja obejmie m.in. przebudowę pobocza na chodnik, przebudowę zatoki autobusowej, wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych oraz umieszczenie radarowych wyświetlaczy prędkości. Ten zakres potwierdza, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wprost przekłada się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców – podkreśla wicewojewoda Mateusz Małodziński.

Środki z RFRD trafią również do gminy Limanowa na remont drogi gminnej w miejscowości Rupniów. Dofinansowanie to wynosi prawie 832 tys. zł, a środki te stanowią 65% wartości zadania. Obejmuje ono odcinek o długości 3,417 km, w ciągu którego zostanie wykonany m.in. remont zniszczonej nawierzchni bitumicznej oraz poboczy czy remont chodnika, a także oznakowanie poziome i pionowe.

W 2023 roku jednostkom samorządu terytorialnego z Małopolski przyznano z rezerwy celowej budżetu państwa łącznie ponad 29 mln zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz klęsk żywiołowych. To 44% wszystkich środków skierowanych w tym roku na ten cel przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dofinansowanie z tego źródła trafi m.in. do gminy Rabka-Zdrój oraz do powiatu nowosądeckiego. To z tymi samorządami stosowne umowy zawarł dziś w Limanowej wicewojewoda Mateusz Małodziński.

– Gmina Rabka-Zdrój otrzymała ponad 121 tys. zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach stabilizacji osuwiska wraz z odbudową ul. Zakopiańskiej w Rabce-Zdroju. W przypadku tego osuwiska zagrożenie jest bardzo duże – zarówno dla drogi gminnej, jak i sieci przesyłowych. Z kolei powiat nowosądecki otrzymał prawie 126 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska oraz odbudowy drogi powiatowej Ropa – Wawrzka – Florynka. Dokumentacja ta będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. Walka z osuwiskami jest bardzo trudna. Polski rząd wspiera jednak samorządy, które mierzą się z tym problemem – przekazując środki zarówno na przygotowanie takich inwestycji, jak i same prace zabezpieczające – podsumowuje wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński.


20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa 20230518_Limanowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj