Remont drogi gminnej w miejscowości Proszówki. Podpisanie umowy na dofinansowanie z RFRD
2023-05-17

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, pobocza oraz odwodnienia drogi. To zakres prac, które zostaną zrealizowane w ramach remontu drogi gminnej w miejscowości Proszówki w gminie Bochnia. W obecności poseł Urszuli Ruseckiej oraz posła Wiesława Krajewskiego I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podpisał z wójtem gminy Bochnia Markiem Bzdekiem umowę na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Zadaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje drogowe. Jego cel to przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Bezpieczeństwo mieszkańców i rozwój gospodarki to priorytety rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsze wydarzenie jest kolejnym etapem w procesie budowania silniejszej Małopolski. Już za kilka miesięcy mieszkańcy powiatu bocheńskiego będą mieli możliwość korzystania z wyremontowanej drogi w Proszówkach. Serdecznie gratuluję przyznanych środków i życzę sprawnej realizacji zadania – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Koszty kwalifikowalne realizacji całości zadania wynoszą ponad 694 tys. zł. Dofinansowanie z RFRD stanowi 60% tej kwoty, czyli prawie 417 tys. zł. Pozostałe koszty zostaną pokryte ze środków gminy Bochnia.

Planowane rozpoczęcie realizacji zadania (czyli podpisanie umowy z wykonawcą) nastąpi 1 sierpnia, a zakończenie 17 listopada 2023 roku. Droga powinna zostać oddana do użytkowania w drugiej połowie stycznia 2024 roku.

Nie 4, a 5 zadań z terenu powiatu bocheńskiego

– Remont drogi gminnej w Proszówkach dotychczas znajdował się na rezerwowej liście tegorocznego rozstrzygnięcia naboru do RFRD. Jego realizacja będzie możliwa dzięki oszczędnościom, jakie udało się pozyskać z listy podstawowej. To oznacza, że w sumie nie 4, a 5 zadań jednostek z terenu powiatu bocheńskiego doczeka się realizacji dzięki rządowemu dofinansowaniu – tłumaczy wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały łącznie prawie 7,5 mln zł na rozbudowę i remont:

• gmina Bochnia – zadanie np. „Remont drogi gminnej 581101K w km od 0+250 do 0+360 w miejscowości Proszówki, Gmina Bochnia” – dofinansowanie w wysokości prawie 417 tys. zł,

• gmina Rzezawa – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82” – dofinansowanie w wysokości ponad 1,7 mln zł,

• gmina Trzciana – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 580497K Trzciana - Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana” – dofinansowanie w wysokości prawie 242 tys. zł,

• gmina Bochnia – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec” – dofinansowanie w wysokości prawie 1,9 mln zł,

• powiat bocheński – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna – dofinansowanie w wysokości ponad 3,2 mln zł.

Łącznie ponad 1,3 mld zł dla małopolskich samorządów

– W ramach wszystkich dotychczasowych naborów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg małopolskim samorządom przyznana została gigantyczna kwota ponad 1,3 mld zł. Dofinansowanie to przeznaczone jest na wykonanie lub zmodernizowanie już prawie 1,1 tys. km odcinków dróg gminnych i powiatowych – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

344858912_286916596998380_8233651738134037214_n345455455_258719210035947_136035357668182205_n344736690_786759062760656_2441173840653121727_n
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj