Wsparcie dla 85 jednostek OSP z naszego województwa z programów WFOŚ
2023-05-16

Około 200 strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyło dzisiaj w Dębnie w gminie Dębno w uroczystym wręczeniu promes dla swoich jednostek. Wydarzenie odbyło się w tamtejszej hali widowisko-sportowej. Nie zabrakło na niej przedstawicieli zarówno administracji rządowej, jak i samorządowej. Obecni byli między innymi posłowie: Anna Pieczarka, Józefa Szczurek-Żelazko, Piotr Sak, Wiesław Krajewski, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron. 

- Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych pełnią szczególną rolę. To prawdziwi bohaterowie małych ojczyzn, choć często skromni i zwyczajnie oddani swoim obowiązkom. Każde udzielane im wsparcie jest bezcenne. W wielu miejscach konieczne jest wzmocnienie taboru samochodowego OSP czy doposażenie druhów. Dzięki przekazanym dzisiaj promesom także Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły poszerzyć swoje zasoby sprzętowe czy ugruntować wiedzę z zakresu chociażby udzielania pierwszej pomocy – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Uroczystego przekazania promes dokonał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dr Kazimierz Koprowski, któremu towarzyszył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Dofinansowanie przyznane zostało w ramach trzech programów WFOŚ: „Mały Strażak”, „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” oraz „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Promesy odebrali przedstawiciele 85 Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Małopolsce. Dodatkowe fundusze pozwolą zakupić m.in.: wozy bojowe, sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej służące do prowadzenia akcji ratowniczych, umundurowanie, sprzęt służący do przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych czy modele szkoleniowe do nauki udzielania pierwszej pomocy.

- Każda z przyznanych dzisiaj promes to praktyczne, realne wsparcie. Największe emocje budzą jednak te środki, które gwarantują dofinansowanie zakupu wozów bojowych. Duże, średnie wozy bojowe, quady – to ważne narzędzia, bez których realizowanie zadań pożarniczych wydaje się niemal niemożliwe. Każdy nowy pojazd do działań ratowniczo-gaśniczych to podniesienie bezpieczeństwa nie tylko prowadzonych akcji, ale także uczestniczących w nich strażaków – dodaje wicewojewoda.


WFOŚ_OSP_Dębno WFOŚ_OSP_Dębno WFOŚ_OSP_Dębno WFOŚ_OSP_Dębno WFOŚ_OSP_Dębno
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj