Gminy Skawina i Sułoszowa: kolejne modernizacje dróg lokalnych
2023-05-17

Rozbudowa drogi gminnej w Rzozowie w gminie Skawina oraz remont drogi gminnej w Woli Kalinowskiej w gminie Sułoszowa to kolejne inwestycje, które zyskały szansę realizacji dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg. Umowy potwierdzające dofinansowanie podpisał dziś z przedstawicielami obu samorządów wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi realne wsparcie dla polskich samorządów. Podpisane dziś umowy na remont i rozbudowę dróg lokalnych to inwestycje w bezpieczeństwo mieszkańców. Gmina Skawina na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln złotych, zaś gmina Sułoszowa na poziomie niemal pół miliona. Zadania, dotychczas znajdujące się na liście rezerwowej w tegorocznym rozstrzygnięciu naboru do RFRD, uzyskały dofinansowanie dzięki oszczędnościom w ramach inwestycji z listy podstawowej. Każde takie zaoszczędzone środki wykorzystujemy optymalnie, przeznaczając je na zadania z listy rezerwowej. Życzę sprawnej realizacji inwestycji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycja gminy Skawina obejmuje wykonanie 274 m.b. dróg gminnych w Rzozowie, w tym budowę chodnika oraz oświetlenia przejścia dla pieszych. Dodatkowo wykonane zostaną m.in. pobocza wzdłuż drogi publicznej. Prace będą realizowane do 2025 roku, a całkowity koszt tej inwestycji wyniesie ponad 3,7 mln zł.

Gmina Sułoszowa otrzyma natomiast dofinansowanie na remont drogi gminnej na długości 1212,57 m.b. poprzez m.in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, a następnie wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudowami, a także uporządkowanie terenu. Wartość zadania wyniesie prawie 750 tys. zł, a planowany termin zakończenia to wrzesień 2023 roku.

- W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg małopolskim samorządom przyznana została gigantyczna kwota ponad 1,3 mld zł, a dofinansowanie to przeznaczone jest na wykonanie lub zmodernizowanie już prawie 1,1 tys. km odcinków dróg gminnych i powiatowych – dodaje wojewoda Kmita.


20230517 RFRD
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj