Podpisanie umów w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego
2023-05-16

Rozwój wspólnoty lokalnej połączony z zapewnieniem pokoju społecznego wokół byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. To cel, który konsekwentnie od lat realizowany jest w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita zawarł z samorządami ziemi oświęcimskiej umowy w ramach VI etapu programu, obejmującego lata 2021-2025. Umowy zostały podpisane z przedstawicielami powiatu oświęcimskiego, miasta Oświęcim, gminy Chełmek oraz gminy Oświęcim. W uroczystości uczestniczył poseł Krzysztof Kozik. Odbyła się ona w Bibliotece Publicznej w Chełmku.

- Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau to symbol szczególny. Symbol totalitaryzmu i niezawinionego cierpienia. Jak wynika z szacunkowych danych, śmierć poniosło tam od 1 do 1,5 mln ludzi. Ważne jest, by o tym pamiętać i by pamięć tę przekazywać kolejnym pokoleniom, ale też pomóc ziemi oświęcimskiej w normalnym funkcjonowaniu. Z tej idei wyrósł Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Realizujemy go w ścisłym partnerstwie rządu i samorządu. Bo razem jesteśmy silniejsi, razem możemy łatwiej osiągnąć nawet tak złożone cele - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Z myślą o ziemi oświęcimskiej
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy realizowany jest od 1997 roku. Aktualnie prowadzony jest etap VI obejmujący lata 2021-2025. Do 2020 r. realizacja Programu objęła pięć kolejnych etapów trwających cztery-pięć lat.

Beneficjentami Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Rada Ministrów ustanowiła: powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gminę Oświęcim, gminę Brzeszcze, gminę Chełmek oraz Małopolską Uczelnię Państwową im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Inwestycje przewidziane na rok 2023
- Na realizację OSPR w latach 2021-2025 przewidziano wydatkowanie z budżetu państwa 61,6 mln zł, przy udziale środków własnych beneficjentów w wysokości 30,5 mln zł. Na rok 2023 z rezerwy celowej budżetu państwa została zabezpieczona pula 16,2 mln zł, którą objęte są dziś podpisane umowy. Planowany udział własny beneficjentów zawiera się w wydatkach o łącznej wysokości ok. 12 mln zł. Tym samym realizacja OSPR w roku 2023 zamknie się wydatkowaniem ponad 28 mln zł - podaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Powiat oświęcimski na realizację trzech zadań otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 3,2 mln zł. Wśród nich znalazły się:
•    etap trzeci przebudowy ul. Niwy, ul. Sportowej oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince,
•    etap drugi przebudowy ul. Wysokie Brzegi oraz ul. Szpitalnej w Oświęcimiu,
•    utrzymanie terenów Skarbu Państwa.

Dofinansowanie dla gminy Oświęcim na realizację czterech zadań wyniosło zaś blisko 4,1 mln zł. Wśród nich znajdują się:
•    etap drugi budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince,
•    przebudowa ul. Zapłocie w Brzezince,
•    etap pierwszy przebudowy ul. Załawie w Babicach,
•    etap trzeci zadnia wieloletniego „Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince”.

Miasto Oświęcim na realizację etapu drugiego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego” otrzyma natomiast dofinansowanie wysokości 6 mln zł.

Z kolei gmina Chełmek na realizację dwóch zadań wieloletnich otrzyma ponad 2,9 mln zł. Środki te zostały podzielone na realizację:
•    etapu trzeciego zagospodarowania dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia,
•    etapu drugiego zadania „Najodważniejszy z odważnych – budowa wieży widokowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała”.

W 2021 roku przystąpiono do realizacji 9 zadań, z których 3 zakończono. Na realizację programu w przeznaczono 11,6 mln zł z budżetu państwa.

W ubiegłym roku na 10 zadań w ramach OSPR, w budżecie państwa zabezpieczono środki w wysokości ponad 15 mln zł.


20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 Chełmek Oświęcim 20230516 20230516 20230516 20230516 20230516 20230516
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj