W hołdzie marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i generałowi Władysławowi Andersowi
2023-05-12

W 88. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 53. rocznicę śmierci generała Władysława Andersa wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył kwiaty w hołdzie polskim wodzom. Wojewodzie towarzyszył dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał.

– Marszałek Józef Piłsudski oraz generał Władysław Anders byli wielkimi Polakami, którzy całe swoje życie poświęcili Ojczyźnie. Pamięć o nich wzmacnia w nas ducha patriotyzmu i miłość do naszego kraju. Ich trudna droga do wolnej Polski dała nam wolność i niezależność. Cześć ich pamięci! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wojewoda złożył kwiaty przy sarkofagu marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie św. Leonarda w katedrze wawelskiej oraz przed pomnikiem generała Władysława Andersa w krakowskim parku Jordana.

Marszałek Józef Piłsudski

„Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Słowa wypowiedziane w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego (ur. 1867 – zm. 1935) przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego znakomicie oddawały rolę Marszałka w dziejach Polski. Piłsudski sformułował ideę walki zbrojnej o niepodległość w czasie, gdy wiarę w jej spełnienie podzielała znikoma część społeczeństwa polskiego. Mimo to konsekwentnie wcielał ją w życie. Zainicjował stworzenie Związku Walki Czynnej i organizacji strzeleckich przed I wojną światową. Dowodził I Brygadą Legionów i bił się o niepodległość z Rosją. Później rzucił wyzwanie pozostałym państwom zaborczym – Niemcom i Austro-Węgrom, które uwięziły go w twierdzy w Magdeburgu. W listopadzie 1918 r. z woli narodu został Naczelnikiem Państwa i rozpoczął proces budowy państwowości polskiej oraz Wojska Polskiego. Jako Naczelny Wódz poprowadził wojsko do wojny o granicę wschodnią Rzeczypospolitej. Zwycięstwo w tych zmaganiach, których kulminacyjnym momentem było odparcie najazdu bolszewickiego, zdecydowało o bycie młodego państwa.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/jozef-pilsudski

Generał Władysław Anders

We wrześniu 1939 r. generał Władysław Anders (ur. 1892 – zm. 1970) dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii aż do momentu aresztowania przez Sowietów. Po podpisaniu 30 lipca 1941 r. układu polsko-sowieckiego Anders po 22 miesiącach spędzonych w więzieniach sowieckich, 4 sierpnia, opuścił celę. Został mianowany dowódcą Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszej dekadzie września 1941 r. w Tockoje, Tatiszczewie i Buzułuku rozpoczęło się tworzenie oddziałów nowej armii. Dzięki staraniom Andersa od 24 marca do 4 kwietnia 1942 r. ze Związku Radzieckiego zostali ewakuowani żołnierze, cywile, w tym duża liczba dzieci. Ostatecznie pod koniec lipca 1942 r. zapadła decyzja o ewakuacji pozostałych żołnierzy do Iranu. Szlak Armii Polskiej na Wschodzie wiódł przez Iran, Irak, Syrię do Palestyny. Po 21 lipca 1943 r. gen. Anders objął dowództwo 2 Korpusu, na którego czele miał wyruszyć na front włoski. Na przełomie 1943 i 1944 r. jednostki polskie zostały przetransportowane do Włoch. Wojska gen. Andersa uczestniczyły w walkach o Monte Cassino. Według komunikatu Radia BBC wzgórze i klasztor zdobyto 18 maja 1944 r. W trwającej pół roku bitwie o Monte Cassino straty 2 Korpusu wyniosły 923 poległych i 2931 rannych.

https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/wladyslaw-anders

Źródło informacji historycznych: IPN


20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty 20230512 kwiaty
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj