Śladami architektury sakralnej. Otwarcie Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego
2023-05-11

Uszyta z XVII-wiecznej tkaniny tureckiej kapa liturgiczna z Kęt, gotycki kielich mszalny z 1494 roku z kościoła św. Marii Magdaleny w Cieszynie, wykonana przez Jána Szilássy’ego puszka eucharystyczna z 1767 roku. To niektóre z eksponatów Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego (MuRo) Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

W uroczystym otwarciu MuRo, które odbyło się w kościele pw. św. Mikołaja w Polance Wielkiej, uczestniczyli m.in.: wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński, minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, posłowie Rafał Bochenek, Filip Kaczyński i Krzysztof Kozik oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Beskidzkie Muzeum Rozproszone obejmuje niezwykle pięknie zachowaną sakralną architekturę drewnianą, czyli to wszystko, co nasi przodkowie stworzyli po to, aby wspólnoty mogły się w tych miejscach gromadzić (…). Z dumą mogę powiedzieć, że w ciągu siedmiu lat udało się nam o ponad 100% zwiększyć budżet MKiDN, dzięki czemu nasze instytucje mogą znacznie lepiej działać w obszarze kultury i dziedzictwa. Mamy także osiągnięcia w ramach tzw. funduszy europejskich. Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej to jeden ze 146 projektów realizowanych z funduszy UE, będących w dyspozycji polskiego resortu kultury – mówi wicepremier Piotr Gliński.

– Prace, które zostały włożone w konserwację bezcennych dla polskiej kultury drewnianych kościółków, wymagały ogromnego zaangażowania. Na nowo odkryte świątynie zachwycają swoim charakterem. Zgromadzone w nich eksponaty muzealne są łącznikiem z historią. Serdecznie zachęcam wszystkich Małopolan do odwiedzenia Muzeum, które jest otwarte na zwiedzających – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Trzy części MuRo

Beskidzkie Muzeum Rozproszone (MuRo) składa się z trzech części. Zasadniczy moduł stanowi pięć drewnianych, zabytkowych budynków – kościoły w Grojcu, Nidku, Osieku i w Polance Wielkiej oraz budynek dawnej szkoły w Starej Wsi. Kościół w Polance Wielkiej przejął funkcje skarbca. W kościele w Osieku, obok jego wyjątkowego wyposażenia i dekoracji malarskich, można zapoznać się z funkcjonowaniem archiwum i biblioteki parafialnej w okresie staropolskim. W Nidku tematem dominującym jest powiązanie architektury drewnianej z podbeskidzką przyrodą. Z kolei w malowniczym wnętrzu kościoła w Grojcu istnieje możliwość głębszego wejścia w tajniki historii muzyki Podbeskidzia, zwłaszcza tej związanej z życiem liturgicznym Kościoła. W budynku dawnej szkoły parafialnej w Starej Wsi odtworzono zaś dawne mieszkanie nauczyciela oraz wygląd sali lekcyjnej ze starymi ławkami szkolnymi, oraz dawnymi pomocami naukowymi.

Moduł drugi Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego obejmuje dwa czynne kościoły parafialne w Gilowicach i Łodygowicach. Moduł trzeci to 14 drewnianych, zabytkowych kościołów wpisanych do krajowego rejestru zabytków z terenów diecezji bielsko-żywieckiej, zlokalizowanych w województwach małopolskim i śląskim.

Projekt „Beskidzkie Muzeum Sakralnej Architektury Drewnianej Diecezji Bielsko-Żywieckiej – udostępnienie dziedzictwa kulturowego Podbeskidzia poprzez nadanie nowych funkcji kulturalnych drewnianym obiektom zabytkowym” zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 VIII Oś Priorytetowa: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.  Dofinansowanie projektu z UE stanowiło ponad 16,8 mln zł. Całkowita wartość projektu to ponad 20,1 mln zł.

Źródło: https://diecezja.bielsko.pl/


20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone 20230511 Polanka Wielka Muzeum Rozproszone
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj